Dat wat we hebben
moeten we beschermen

Wijkagenten en BOA moeten vaker de wijk in en kennen de bewoners. We versterken het preventieplan inbraken en kiezen voor een hardere aanpak van vandalisme. De politiepost op Plein 1 wordt vaker bemenst.

Er komt er meer aandacht voor verkeersveiligheid, met name die van kwetsbare deelnemers (kinderen, ouderen en mindervaliden).