Heemstede is
je bestemming

We voeren daadkrachtig het 30 kilometer per uur besluit door. De focus wordt verlegd van benzine naar elektrisch rijden. Doorgaand verkeer in Heemstede wordt sterk ingeperkt, in samenwerking met de regio Zuid-Kennemerland, door beter OV en omleidingswegen (N201/Drie Merenweg). Er komt een Groene Golf op de Heemsteedse Dreef en de Herenweg. We zetten ons in voor de realisatie van een distributie-hub en een milieuzone.

D66 heeft zich hard gemaakt voor het behoud van de Intercity status van het NS station en wil daar een moderne OV-hub van maken. Het stationsgebied wordt vernieuwd met meer mogelijkheden voor fiets, stalling en regionale busdiensten. 

Fietspaden en trottoirs worden veiliger en beter onderhouden.