Samen leven
is samenwerken

We nemen krachtig stelling op de onderwerpen tolerantie, LGBTIQ+ en inclusiviteit. We gaan ons actief inzetten voor het oplossen van de eenzaamheidsproblematiek in Heemstede, onder zowel ouderen als jongeren.

We nemen de bestuurscultuur onder de loep. We gaan als raadsleden nog meer in gesprek met de bewoners. We voeren een burgeramendement en een referendum in en onderzoeken de mogelijkheden van een burgerberaad. 

Met de regio Zuid-Kennemerland en de Metropool Regio Amsterdam gaan we intensiever samenwerken op het gebied van de Omgevingswet, Verkeer en mobiliteit, woningbouw en opvang van statushouders.