D66 geeft de jeugd
een stem

Inspraak en samenspraak met jongeren faciliteren we actief; daar zitten immers de ideeën van de toekomst. We geven veel aandacht aan inclusiviteit, diversiteit en tolerantie op straat, scholen en sportclubs. Pesten pakken we aan, samen met de jongeren en hun ouders. Er komt meer aandacht voor de gezondheid van jongeren op het gebied van voeding, sport en spel.

De D66 scholenreis (2019 – 2020), waarbij we alle Heemsteedse scholen zijn langsgegaan, heeft ons geleerd waar scholen behoefte aan hebben: ruimere toegang tot subsidies om verbreding te kunnen bieden in de opleiding; betere communicatie met gemeente en politie over onveilige verkeerssituaties, zodat onze kinderen veilig naar school kunnen.

We blijven tijdig in gesprek gaan met schoolbesturen en medezeggenschap, wat bijdraagt aan het begrip en de participatie in het aanpakken van vraagstukken en problemen.

Er komt meer aandacht en ondersteuning voor de functie ‘veilig thuis’ en een betere toegang tot Jeugdzorg. We stellen een Jeugdraad in, voor de verbinding van jongeren met politiek.