Slachthuis voorlopig gered van faillissement, D66 wil toezicht en betere bedrijfsvoering

Popcentrum Slachthuis wordt voor meer dan zeven ton door de gemeente gered van een faillissement. Hiermee kunnen zij in ieder geval tot en met 2025 hun deuren open houden. Dat is de uitkomst van het commissiedebat van 22 juni. Zonder hulp had deze populaire plek voor jongeren direct haar deuren moeten sluiten. D66 Haarlem gaat akkoord met  financiële noodsteun, maar die steun is niet onvoorwaardelijk. De bedrijfsvoering moet echt anders als Haarlem het Slachthuis wil behouden voor de toekomst.

Een pijnlijk – maar nodig – signaal

De publieke tribune van de raadszaal zat stampvol met jongeren en fans die het Slachthuis een warm hart toe dragen.
“Het doet mij pijn dit signaal te móéten geven,” betoogde D66-raadslid Joris Krouwels, “Maar het is niet deze gemeenteraad die jullie heeft laten vallen. Haarlem heeft met belastinggeld 5,5 miljoen euro geïnvesteerd in de realisatie van het Slachthuis. Dat kwam met een afspraak; geen subsidierelatie met de gemeente. Hoe is omgegaan met die investering – in zo’n korte tijd – is ondubbelzinnig bizar.”

Slachthuis opende in februari dit jaar haar deuren. Daarvoor was er ruimte voor zogenaamde ‘placemaking’. En met succes, het Slachthuis is in korte een begrip geworden bij jongeren, binnen én buiten Haarlem. Toch bleef een gezonde bedrijfsvoering uit. Zeker de verhuur van zalen en oefenruimtes bleven achterlopen ten opzichte van de horeca-inkomsten. Ook de gestegen kosten voor energie en personeel droegen bij aan het gigantische tekort.

Bekijk hier de hele bijdrage van D66-raadslid Joris Krouwels
.

In recordtempo een financiële bende

“Waar was het toezicht, van de Raad van Toezicht? Waarom is er niet veel eerder aan de bel getrokken?” vroeg Krouwels, “D66 Haarlem proeft niet dat de zwaarte goed is doorgedrongen,” Van die €730.000 die de gemeente nu moet overmaken, is meer dan de helft nodig om de ontstane tekorten weg te poetsen. Daarnaast reserveert het college geld om de deuren van het Slachthuis in ieder geval tot en met 2025 open te houden.

Met dit geld wordt tijd gekocht. Tijd om een nieuw bedrijfsplan te schrijven. D66 Haarlem wil dat daarin een ‘nul scenario’ wordt uitgewerkt. “Wat is er mogelijk zonder exploitatiesubsidie?” vroeg Krouwels in de raadscommissie. Dat is namelijk wat we hebben afgesproken, toen we besloten het Slachthuis te bouwen: de gemeente zorgt voor het pand, de exploitatie gebeurt zonder subsidie. Het is onduidelijk of dat nu nog mogelijk is. Maar dat zou wel het startpunt moeten zijn. Daarbij heeft D66 gevraagd om stevig toezicht vanuit de gemeente, om te voorkomen dat de businesscase opnieuw een luchtkasteel wordt. “Niet met een second opinion, maar direct aan de voorkant moet een zakelijke pen meeschrijven.”

Vergunning en openingstijden

Het Slachthuis stopte in juni met alle concerten, omdat concerten niet passen binnen de huidige vergunning. Bezoekers van het Slachthuis zijn een petitie gestart om de optredens weer mogelijk te maken. Al langer spelen discussies tussen de gemeente en het Slachthuis over de ruimte die de vergunning biedt en de mogelijkheden van optredens van bands en de sluitingstijden. Er wordt gewerkt aan nieuwe afspraken waar weer ruimte komt voor programmering. Dit was ook een wens van onder andere D66 Haarlem, waarover we samen met de andere coalitiepartijen dit voorjaar een brief schreven aan het college. “Dat hoort ook gewoon bij het Rockplein!” benadrukte Krouwels.

Een zakelijke blik

Het Slachthuis gaat nu schrijven aan een nieuw bedrijfsplan voor de toekomst. Dit bedrijfsplan wordt in 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. D66 Haarlem wenst het Slachthuis veel succes, maar vooral ook een realistische en zakelijke blik voor een financieel gezonde bedrijfsvoering. Want die is noodzakelijk voor het voortbestaan van deze ontzettend gave plek voor jongeren in Haarlem. “Waar een wil is, is een weg. Maar waar een wil is, is niet een eindeloze hoeveelheid subsidie.”