Samen Beter Wonen: ruimte voor collectieve woonvormen in Haarlem


De Haarlemse fracties van D66, PvdA, GroenLinks, CDA, Actiepartij en de Partij voor de Dieren dienen tijdens de raadsvergadering van 30 maart gezamenlijk een initiatiefvoorstel in om meer collectieve woonvormen in Haarlem mogelijk te maken.

Samen Beter Wonen

Het initiatiefvoorstel heet ‘Samen beter wonen’. Het gaat om woonvormen waarin mensen een eigen, volwaardige woning hebben maar tegelijkertijd ook met elkaar in verbinding staan. Denk bijvoorbeeld aan appartementencomplexen met gedeelde voorzieningen en wooncoöperaties waar een groep mensen samen een appartementencomplex bouwt. Het initiatiefvoorstel maakt ruimte voor drie wooncoöperaties in Haarlem.

Behoefte aan gemeenschappelijkheid

Regelmatig geven inwoners van Haarlem aan geïnteresseerd te zijn in het opstarten van een woonvorm waarbij collectiviteit een belangrijk onderdeel is. Bijvoorbeeld woongebouwen met gedeelde wasmachines, werkplekken, sportvoorzieningen of grote gemeenschappelijke keukens. Uit onderzoek blijkt dat collectieve woonvormen mogelijk kunnen bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Ook biedt collectiviteit mogelijkheden om bijvoorbeeld gezamenlijk zorg in te kopen en daarmee de kosten te verlagen. Daarnaast is het delen van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een wasruimte, gereedschap of deelauto’s, een duurzame manier van leven.

Ambitie voor Haarlem

De initiatiefnemers willen met het initiatiefvoorstel bereiken dat in 2050 één op de twintig appartementen onderdeel is van een Samen Beter Wonen-gebouw. In een Samen Beter Wonen-gebouw is tenminste 3% van gebruiksoppervlakte beschikbaar voor collectieve ruimtes zoals werkplekken, woonkeukens, speelruimtes en gedeelde voorziening zoals wasmachineruimtes en logeerkamers. Het initiatiefvoorstel daagt ontwikkelaars en woningbouwcorporaties uit om hier invulling aan te geven.

Initiatiefvoorstel vraagt om actie

Het initiatiefvoorstel vraagt onder andere om ambtelijke ondersteuning van wooncoöperaties die een gezamenlijke woonvorm willen opzetten en om het standaard opnemen van gedeelde voorzieningen en gezamenlijke ruimtes in grote nieuwbouwprojecten.

Verder draagt het initiatiefvoorstel het college op om in deze bestuursperiode tenminste drie kavels aan te wijzen voor ontwikkeling door drie wooncoöperaties, met in totaal tenminste 60 blijvend betaalbare woningen. Ook naar bestaand vastgoed wordt gekeken: het initiatiefvoorstel draagt het college op om bij verkoop van gemeentelijk vastgoed dat getransformeerd kan worden naar wonen voortaan altijd te onderzoeken of het mogelijk is om te verkopen aan een wooncoöperatie.

Het initiatiefvoorstel zal na de presentatie op 30 maart beoordeeld worden door het college van B&W, waarna het college zal reageren. Daarna stemt de gemeenteraad over het voorstel.