Veilig naar school in Haarlem Zuid

Donderdag presenteerde D66 raadslid Thessa van der Windt het initiatiefvoorstel ‘Pilot Veilig naar school in Haarlem Zuid’. Hier fietsen elke dag gigantische stromen van, veelal minderjarige, fietsers. D66 wil dat de gemeente op korte termijn een pilot start in Haarlem Zuid om de knelpunten bij schoolstraten en schoolzones op te lossen door middel van quick wins. Ook vragen wij een onderzoek of dit een effectieve manier is om knelpunten elders in Haarlem op te lossen. Het college moet over een snelle, duurzame, veilige inrichting van het verkeer in deze wijken nadenken in concrete punten. De gemeente heeft mooi beleid opgesteld, maar de uitvoering blijft achter.

tussen 8 en 9 uur ’s ochtends 5.500 scholieren

“De wijken Koninginnebuurt en Bosch en Vaart zijn samen nog geen 5% van het grondgebied van Haarlem. Maar in die twee wijken gaat bijna 40% van alle middelbare scholieren in Haarlem naar school net als 10% van de lagere school-leerlingen. Die wijken zijn dus met recht het bruisende scholenhart van Haarlem. ” aldus D66-initiatiefnemer Thessa van der Windt.

Campagne om kinderen met de fiets of lopend naar school te brengen

Het initiatiefvoorstel geeft drie oplossingsrichtingen mee. Allereerst een gerichte campagne in 2022 en 2023 om ervoor te zorgen dat ouders hun kinderen alleen met de fiets of lopend naar school brengen en niet met de auto. Wanneer dit niet effectief blijkt stelt D66 voor om met beweegbare palen straten naar lagere scholen af te sluiten voor autoverkeer wanneer scholen open gaan.

Afsluiten van straten niet wenselijk en duur

“Van die beweegbare palen zijn duur, vervelend en het beperkt ook andere bewoners van die straten”, aldus D66 raadslid Thessa van der Windt. “Dus dat kan alleen als het echt niet anders kan.

Een andere denkrichting is het aanleggen van verhoogde schoolzones. In het initiatiefvoorstel staan acht kruispunten waar een verhoogde schoolzone onveilige situaties kan voorkomen. De aanleg van de eerste twee, één bij het Sancta (Wagenweg/Van Limburg Stirum) en één bij het ECL (Schouwtjeslaan), dienen uiterlijk in het tweede kwartaal van volgend jaar plaats te vinden.

Verhoogde schoolzones

Tot slot vragen we het college in gesprek te gaan met de schoolbesturen over welke andere Haarlemse scholen een verhoogde schoolzone een snelle en geschikte mogelijkheid kan zijn voor het verbeteren van de verkeersveiligheid voor onze Haarlemse scholieren.

Het voorstel is donderdag alleen nog gepresenteerd. De gemeenteraad bespreekt het inhoudelijk na de verkiezingen in de commissie. Wat initiatiefnemer Thessa van der Windt liever snel dan laat.
“Het gaat vaak goed of het ongeluk is niet al te ernstig. Maar daar moeten we ook niet op gaan wachten.”