Op zoek naar ruimte voor asielzoekers: verantwoordelijkheid nemen voor goede opvang

“Met de landelijke spreidingswet in het vooruitzicht hebben we als gemeente de verplichting om asielzoekers op te vangen. Maar belangrijker dan die wettelijke verplichting, is voor D66 de verantwoordelijkheid die we als stad hebben,” zo begon D66 raadslid An-Jes Oudshoorn onze bijdrage aan het debat over de huisvesting van asielzoekers in Haarlem.

Haarlem heeft laten zien dat we het aankunnen als stad

D66 Haarlem vindt dat we een verantwoordelijkheid hebben om mensen die een veilig thuis zoeken, een veilig thuis te bieden. Een plek om te wonen, de taal te leren, naar school te gaan en te werken. Haarlem heeft de afgelopen jaren laten zien dat we dit aankunnen als stad. Dat geeft ons het vertrouwen dat we ook nu goede opvanglocaties gaan vinden.

Opvanglocaties vinden is niet makkelijk

D66 ziet ook dat het opvangen van asielzoekers niet makkelijk is. De ruimte in Haarlem is schaars en heel veel mensen zoeken een huis. Toch is het ons al eerder gelukt. Passagiersschepen in het Spaarne bieden veilig onderdak aan honderden vluchtelingen. Oekraïense vluchtelingen vonden een tijdelijk thuis aan de Meester Lottelaan. Nu moeten we op zoek naar duurzame locaties, die jarenlang gebruikt kunnen worden. Uit de crisisstand dus, op zoek naar stabiliteit. Die stabiliteit is van belang voor de asielzoekers die hier komen wonen, maar zeker ook voor de Haarlemmers. Zodat we weten waar we aan toe zijn.  

Debat over de uitgangspunten voor opvanglocaties

Het debat van afgelopen donderdag (9 maart 2023) ging over de uitgangspunten waar nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers aan moeten voldoen. We zoeken op dit moment naar opvang voor 620 mensen in Haarlem. De gemeente bouwt, betaalt en beheert die opvanglocaties niet zelf. Dat doet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

D66 vroeg daarbij extra aandacht voor de leefbaarheid en de ‘draagkracht’ van de wijken; wijken waar weinig uitdagingen zijn op het vlak van overlast, onveiligheid, zijn wat ons betreft het best geschikt om opvanglocaties te realiseren. D66 vindt dat bij twijfel tussen meerdere passende locaties de voorkeur altijd uit moet gaan naar locaties in buurten die hoog scoren in de leefbaarheidsonderzoeken. 

D66 vindt het ook belangrijk dat opvanglocaties voor asielzoekers goede voorzieningen hebben. Een plek om te sporten en te ontspannen, een fijne plek om samen buiten te spelen, goede ruimte voor kinderopvang, een goede plek voor onderwijs. D66 vroeg het college daarom om duidelijke afspraken te maken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over deze voorzieningen en alvast in gesprek te gaan met Haarlemse welzijnsorganisaties, over de mogelijkheden om activiteiten voor asielzoekers te organiseren. 

Heel veel kleine opvanglocaties, of een paar grote?

Het college is op zoek naar locaties waar asielzoekers opgevangen kunnen worden. In die zoektocht is het uitgangspunt dat er plek moet zijn voor 150 tot 400 personen. Sommige partijen in de gemeenteraad vonden dat kleinere locaties beter zijn: veel meer opvanglocaties in Haarlem dus en minder personen per locatie. 

D66 vindt het belangrijk dat we opvanglocaties goed spreiden over de stad, maar we zien ook dat té kleine opvanglocaties moeilijk te beheren zijn voor het COA en geen plek bieden aan voorzieningen voor de asielzoekers. Dat levert mogelijk problemen op voor de leefbaarheid in de omgeving. Kortom: kleiner is niet altijd beter. Laten we zoeken naar goede opvang in Haarlem: goed voor de asielzoekers die er moeten wonen, goed inpasbaar in de wijken en goed te beheren door het COA.