Een gezonde stad: meer ruimte voor fietsers, wandelaars en groen op Houtplein.

In verkiezingstijd presenteren alle partijen mooie plannen en ambities. Een van onze ambities is een gezonde stad. Misschien denk je nu: “Mooie praatjes, maar wat dóet D66 dan?”. We vertellen je graag wat we bereikt hebben, met vandaag: de herinrichting van het Houtplein voor een gezondere binnenstad.

Beeld: Gemeente Haarlem

Deze week is de herinrichting van het Houtplein begonnen. Het plein moet weer een echt plein worden en een statige entree tot de stad. Waar mensen graag wandelen of fietsen, onder de bomen en tussen het groen. Ook komt er meer ruimte voor de bussen. Grote doorbraak is dat het Houtplein niet meer toegankelijk is voor auto’s.

Tot in de jaren vijftig was het Houtplein een plek waar mensen wandelden, elkaar ontmoetten, en waar ze de tram pakten richting Leiden. Maar door de komst van de auto werd het steeds meer een verkeersplein en voelden fietsers en voetgangers zich niet veilig. Het Houtplein is voor fietsers en voetgangers als een soort sluis waar je snel doorgaat op weg naar de stad.

Aan het einde van dit jaar verdwijnt de auto van het Houtplein en kunnen fietsers en wandelaars veilig en rustig bewegen. Bomen en groenstroken zullen schaduw en verkoeling brengen. De monumentale plataan aan de kant van het Frederikspark zal omringd worden door een plantvak.

Bewoners en ondernemers van de binnenstad hebben meegedacht en meebesloten over het ontwerp: nadat het voorlopig ontwerp in 2018 aan de stad werd voorgelegd, heeft de gemeente op veel punten wijzigingen in het ontwerp aangebracht naar aanleiding van de reacties van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

De herinrichting van het Houtplein is een mooi voorbeeld van wat D66 wil bereiken in het centrum: een autoluwe binnenstad zodat Haarlemmers, ondernemers en bezoekers meer ruimte krijgen. Waar straten en pleinen vergroenen, en waar ruimte die nu wordt ingenomen door auto’s wordt verruild voor bomen en ander groen. En waar bewoners en gemeente samen de buurt inrichten.
Een mooie stap naar een groener en gezonder Haarlem!