Haarlemse Bubble Barrier in het Spaarne stap dichterbij

Goed nieuws: de aanleg van een Haarlemse Bubble Barrier in het Spaarne is in een stroomversnelling beland! In de afgelopen weken hebben zowel de provincie Noord-Holland als het Hoogheemraadschap Rijnland toegezegd een stevige bijdrage te leveren aan het vooronderzoek. Dat is mooi nieuws voor de Haarlemse initiatiefnemers van SUPmission en No More Plastic en bovendien een kleine overwinning voor D66.

Wat is een Bubble Barrier?

Een Bubble Barrier vangt 86% van het drijvende plasticafval in rivieren op en voorkomt dat het plastic in zee belandt. Dat werkt zo: de Bubble Barrier is een buis met gaten op de bodem van een rivier die een luchtbellengordijn maakt. De buis wordt over de volledige breedte en diepte van de rivier gelegd. Hierdoor drijft plastic naar het oppervlak, waar het naar het opvangsysteem geleid wordt. De scheepvaart heeft er geen last van en ook vissen en ander leven kunnen het systeem gewoon passeren.

NH-Nieuws ging langs in Haarlem. De initiatiefnemer van SUPmission legt in een korte reportage uit wat de Bubble Barrier inhoudt.

Schoon water is gedeelde verantwoordelijkheid

Een jaar geleden vroeg D66 raadslid Joris Krouwels aan wethouder Robbert Berkhout of de gemeente Haarlem positief staat tegenover een Bubble Barrier in het Spaarne. De wethouder gaf aan dat een vooronderzoek nodig was. Dat wilde het college alleen uitvoeren met hulp van het Waterschap Rijnland en (/of) de provincie Noord-Holland. Schone wateren zijn immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Provincie en Hoogheemraadschap gaven in eerste instantie niet thuis, waardoor het project dreigde een stille dood te sterven. Maar ons raadslid Joris liet het daar niet bij zitten.

“Veel kopjes koffie”

“Ik ben gigantisch trots dat het gelukt is om de provincie en het waterschap aan boord te krijgen. Na de Provinciale Statenverkiezingen heb ik de Haarlemse Bubble Barrier op de radar gezet bij de kersverse Statenleden en het hoogheemraadschap. Dat waren veel kopjes koffie,” aldus raadslid Joris Krouwels.

“De fracties van WaterNatuurlijk en Partij voor de Dieren maakten een bijdrage vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland los. Vorige maand volgden D66 Noord-Holland en Partij voor de Dieren Noord-Holland met een motie. Die zorgde voor een commitment van de provincie.

Dit is ontzettend goed nieuws is voor de initiatiefnemers van SUPmission en No More Plastic.”
 
Lees hier de brief van het college van Noord-Holland.

Vooronderzoek van start

Stap voor stap komt het bellenscherm op de bodem van het Spaarne dichterbij. Het vooronderzoek moet uitwijzen hoeveel afval een Bubble Barrier kan opruimen in het Spaarne en hoeveel de exploitatiekosten zijn.
 
De initiatiefnemers en D66 Haarlem hebben constant benadrukt dat het Spaarne de uitgelezen plek is om dit te doen. Het Spaarne is momenteel een plasticsnelweg naar de Noordzee en Haarlem is de laatste plek waar we het afval kunnen afvangen, voordat het de zee bereikt. Er komen daarnaast ook veel wateren uit de provincie bij elkaar in Haarlem. Bovendien is onze stadsrivier is niet te breed, niet te diep en stroomt niet te snel. We kijken vol verwachting uit naar de resultaten van het vooronderzoek.