Gemeenteraad stemt in met D66-voorstel voor Samen Beter Wonen

Donderdag 29 juni stemde de Haarlemse gemeenteraad in met het initiatiefvoorstel ‘Samen Beter Wonen’. D66 schreef dit initiatiefvoorstel samen met GroenLinks, Actiepartij, Partij voor de Dieren, PvdA en CDA om nieuwe woonvormen mogelijk te maken in Haarlem. We zijn blij dat een grote meerderheid van de raad ons plan steunt.

Wat is samen beter wonen?

Haarlem is in ontwikkeling: fysiek, waarbij we 10.000 woningen toevoegen met behoud van het groen, de leefbaarheid en duurzame bereikbaarheid. En sociaal: we zetten ons in om de kansengelijkheid te vergroten, gezond leven mogelijk te maken voor alle Haarlemmers en eenzaamheid tegen te gaan.

Dit initiatiefvoorstel legt de verbinding tussen die sociale opgaven en de woningbouwplannen. Het voorstel gaat over collectiviteit in de woningbouw: woonvormen die gericht zijn op ontmoeting, woningen met gedeelde voorzieningen en wooncoöperaties waar bewoners zelf woningen ontwikkelen. Al deze woonvormen voegen sociale waarde toe aan de gebouwen die we bouwen. 

Waarom willen we samen beter wonen?

Dit initiatiefvoorstel sluit aan op diverse ontwikkelingen in Haarlem: het tekort aan betaalbare woningen, de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens, de toename van eenzaamheid, de toenemende vergrijzing en de noodzaak om duurzamer te bouwen en te leven. Door ruimte te bieden aan bijvoorbeeld wooncoöperaties, woongroepen en ouderenhofjes bieden we oplossingen voor deze opgaven

Waar gaan we samen beter wonen?

Het initiatiefvoorstel vraagt het college om bij grote woningbouwprojecten te verkennen of collectieve ruimten en gedeelde voorzieningen in het project kunnen worden opgenomen. Dat betekent dat er in de toekomst meer woongebouwen kunnen komen met gedeelde ontmoetingsruimtes, werkplekken, moestuinen, wasmachineruimtes of klusplekken. In het initiatiefvoorstel staan volop voorbeelden van geslaagde projecten in andere steden.

Ook  vraagt het initiatiefvoorstel om deze bestuursperiode tenminste drie kavels aan te wijzen voor ontwikkeling door wooncoöperaties. Wooncoöperaties zijn verenigingen van bewoners die zélf woningen ontwikkelen. Omdat de woningen eigendom blijven van de coöperatie is de betaalbaarheid voor de lange termijn geregeld. De ambitie is dat Haarlem in 2030 tenminste drie actieve wooncoöperaties kent, die samen tenminste 60 blijvend betaalbare woningen realiseren.