De fiets als vanzelfsprekende keuze in Haarlem

“De fiets als vanzelfsprekende keuze,” zo luidt de titel van het nieuwe fietsbeleid, een keuze die wij als D66-fractie van harte omarmen. De eenvoud van dit beleid valt op: goede fietsroutes, makkelijk stallen, en iedereen op de fiets. En laten we eerlijk zijn; nog niet zo lang geleden ging het hier voornamelijk over de auto. Goede routes, makkelijk parkeren, ‘blij dat ik rij’. Wat een bijzondere tijd waarin we leven, een tijd waarin wij als gemeente Haarlem kiezen voor veiliger, duurzamer en gezonder vervoer. Kortom, de fiets heeft de toekomst in Haarlem.

Bijna alle korte verplaatsingen met de fiets of te voet

Fietsen draagt bij aan de doelstellingen van Haarlem om tegen 2040 aardgasvrij en circulair te zijn, en tegen 2050 klimaatbestendig. Het bevordert ook de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad, terwijl het de uitstoot van C02 en fijnstof vermindert. En fietsen is bovenal gezond. Het streven is dat al in 2030 bijna alle korte verplaatsingen met een afstand van minder dan 2,5 km met de fiets of te voet worden gemaakt, en dat voor langere afstanden het fietsgebruik wordt verhoogd tot 50%.

Stap voor stap naar een betere fietsinfrastructuur

Er zijn echter enkele punten van aandacht in dit beleidsplan. In het beleidsplan is een kaart bijgevoegd met alle belangrijke fietsroutes. Als we naar deze kaart van het fietsnetwerk kijken, zien we dat er een enorme taak voor ons ligt. De uitdagingen variëren van verbreden van fietspaden, het aanleggen van fietstunnels, een fietsring rond het centrum en het aanleggen van fietspaden op wegen waar deze er gewoonweg niet zijn. Dus dit beleidsplan is de start van het stap voor stap verbeteren van de fietsinfrastructuur in heel Haarlem.

Beeld: Gemeente Haarlem

Verschil in snelheid op de fietspaden heel groot

Daarnaast pleit de fractie van D66 Haarlem ervoor om op termijn de snorfietsen – en andere snelle fietsen – naar de rijbaan te verplaatsen. Vooral om de veiligheid te verhogen. Want het verschil in snelheid tussen de verschillende gebruikers van de fietspaden is vaak te groot. D66 pleit voor striktere regelgeving en handhaving op fatbikes, gezien ze vaak worden opgevoerd of stiekem als snorfietsen worden gebruikt. Daarbij moeten we wel zeggen, dat ongeacht onze sterke roep om handhaving van fatbikes, er momenteel onvoldoende nationale wetgeving is om dit goed te kunnen uitvoeren. Gelukkig is ons College samen met andere grote steden bezig om te lobbyen voor wetgeving voor dit . Mogelijk kunnen we op termijn naar twee snelheden wegen gaan waarbij alles boven de 20km/u op de rijbaan gaat en alles daaronder op het fietspad.

Blij dat ik fiets!

Een laatste punt van aandacht is de veiligheid op de route naar en rondom de school. Juist als de schoolomgeving veilig is, durven ouders hun kinderen sneller op de fiets naar school te laten gaan. Wij zullen als D66 fractie hier altijd aandacht voor blijven vragen.

Tenslotte, mochten we over een aantal jaar dit fietsbeleid grotendeels hebben uitgevoerd, dan kunnen we met een gerust hart zeggen: We zijn niet langer een stad van ‘blij dat ik rij’, maar een stad waar we trots zeggen ‘blij dat ik fiets’.