Evenementen in Haarlem; extra geld nu, nieuwe keuzes voor 2026

Haarlem gaat een nieuw evenementenbeleid vaststellen. Haarlem kent een divers evenementenaanbod en daar zijn wij trots op. Maar het zijn zware tijden voor de sector. Tot 2026 krijgen de bestaande gesubsidieerde evenementen flink meer financiële steun. Voor na 2026 stellen we nieuwe criteria op voor subsidie. Denk aan uitgangspunten voor culturele- en maatschappelijke waarde, maar ook veiligheid, toegankelijkheid en duurzaamheid. Op initiatief van D66 Haarlem gaat Haarlem alle initiatieven langs die meetlat leggen, ook de evenementen die de gemeente zelf organiseert, zoals de kermis en de kerstmarkt.

Evenementen luiden noodklok

“Wij horen de geluiden uit de sector en daarom komen wij in actie. Bevrijdingsfestival, Bloemencorso en Houtfestival luiden al de noodklok. Voor de korte termijn geven we veel extra om die evenementen doorgang te laten vinden komende seizoenen. We moeten zo snel mogelijk naar een duidelijk, integraal kader, dat evenementen houvast geeft voor de toekomst,” aldus raadslid Joris Krouwels.

Veel extra geld voor komende jaren

Momenteel gaat er jaarlijks ongeveer € 500.000 aan Haarlems belastinggeld naar 21 evenementen. Meer dan een derde gaat naar Bloemencorso, ongeveer een tiende naar Bevrijdingsfestival. Voor 2023 en 2024 indexeren we ruim en geven we alle bestaande evenementen nog een extraatje van 15%. Daarnaast heeft Haarlem tot 2026 € 250.000 per jaar beschikbaar gesteld om met maatwerk nog tegenvallers op te vangen en eventuele nieuwe initiatieven te steunen. 
Wat het kader is na 2026 is nog volkomen onduidelijk en dat vindt D66 Haarlem een risico.

Integrale aanpak voor alle evenementen

“Als we op alles ‘ja’ zeggen en ook nieuwe initiatieven een kans willen geven moeten we eigenlijk het evenementenbudget gestructureerd verdubbelen,” concludeert raadslid Joris Krouwels. “Dat lijkt niet realistisch. Bovendien organiseert de gemeente ook nog kermissen en de Kerstmarkt, die apart worden gefinancierd. Laten wij alle kosten naast elkaar neerleggen en uitgangspunten opstellen waar we subsidie aan toetsen. Zo kunnen wij als raad een goede keuze maken.”
Voor die integrale aanpak diende D66 een motie in die met een ruime meerderheid door de raad is aangenomen.  
Een manier die voor de culturele sector al wordt gebruikt is een ‘basis infrastructuur’, waarbij de gemeente een lange termijn commitment uitspreekt naar organisaties. D66 vindt dit een goed middel om ook toe te passen bij evenementen.

Evenementen en veiligheid

We zien dat aangescherpte veiligheidseisen een drempel vormen voor organisatoren.
“Bij het buurtfeest van Kleverparkbuurt waren 700 bezoekers. En dus waren er twee verplichte beveiligers. Die verveelden zich stierlijk. Dat event heeft natuurlijk een ander risicoprofiel dan een dansfestival.”
D66 Haarlem roept het college dan ook tot maatwerk als het gaat om veiligheidseisen, om die drempel te verlagen waar dat kan.

Wat vinden Haarlemmers?

Komende tijd wordt het evenementenbeleid verder uitgewerkt. Waar ook de mening van de Haarlemmers en de organisatoren wordt meegenomen in het participatietraject. Dat blijft de fractie van D66 Haarlem actief volgen. Want dit dossier leeft in de stad, niet in de laatste plaats bij jongeren