D66-voorstel voor schone en stille brommers aangenomen

Op het stadhuis werd vanavond gestemd over het D66-initiatiefvoorstel om een nul-emissiezone in te stellen voor brom- en snorfietsen in de Haarlemse binnenstad.

Flinke gezondheidswinst voor fietsers en omwonenden

Het plan werd ingediend met GroenLinks, CDA, Actiepartij en de Partij voor de Dieren die zich net zoals D66 Haarlem zich in willen zetten voor de Haarlemse luchtkwaliteit. Volgens GGD-onderzoek is die zo slecht dat iedere Haarlemmer gemiddeld vier sigaretten per dag meerookt.
“We willen in Haarlem fietsers stimuleren en juist zij lopen zonder dat ze er iets aan kunnen doen gezondheidsschade op door uitstoot van brommers. Maar ook voetgangers, omwonenden en de brom- en snorfietsrijders zelf. Want hun voertuigen zijn verantwoordelijk voor de meeste hele hoge pieken ultrafijnstof gemeten op fietspaden.” zo geeft D66-commissielid Steven Jonker aan als initiatiefnemer van het voorstel. 

Vertraagd maar nu wel zicht op nul-emissie

D66 wil de nul-emissiezone eigenlijk al per 2025 realiseren maar het was al enige tijd duidelijk dat dit niet ging lukken vanwege de beperkte uitvoeringscapaciteit bij de gemeente. Ook 2026 bleek niet haalbaar. Daarom is nu een principebesluit genomen om de nul-emissiezone per 2027 in te stellen. Met de nodige overgangsregelingen, ontheffingsmogelijkheden en, wanneer echt nodig, financiële ondersteuning om te zorgen dat iedere Haarlemse brom- en snorfietser de transitie kan maken.

Eerste besluit zorgt voor duidelijkheid

Volgens het initiatiefvoorstel zijn er verschillende alternatieven zoals overstappen naar een elektrische versie, (elektrische) fiets of het OV vanaf 2027.
“Het duurt dus nog even. Maar juist door nu al dit eerste besluit te nemen kunnen Haarlemmers alvast rekening gaan houden met de nul-emissiezone over zo’n drie jaar. Het is dus belangrijk om het voornemen al breed bekend te maken.” licht Jonker toe. Ook zullen Haarlemmers nog gevraagd worden om hun mening te geven over het voorstel, waarschijnlijk in 2025. Uitstootvrije scooters zorgen naast een schonere lucht ook voor minder CO-2 uitstoot en een sterke vermindering van geluidsoverlast.