Brede steun voor uitbreiding Schuur

Er is brede steun voor de uitbreiding van theater- en filmhuis de Schuur. Dat is de uitkomst van het commissiedebat van 11 mei. De gemeenteraad besprak drie mogelijk scenario’s voor de toekomst van de Schuur; een uitbreiding, het tekort jaarlijks dichten en het ‘nul’-scenario (waarbij de Schuur haar deuren definitief moet sluiten). Het college gaat aan de slag met een voorstel om 2,5 miljoen te investeren, om met meer bioscoopzalen en ruimte voor debat- en educatieactiviteiten, het financiële gat van bijna 6 ton te dichten. D66 deed een oproep tot samenwerking bij de nieuwe functies die de Schuur gaat huisvesten.

Businesscase en second opinion

De Schuur heeft voor haar uitbreidingsplannen een businesscase opgesteld, waar de gemeente een second opinion op heeft uitgevoerd.  De raadsleden in de commissie Ontwikkeling spraken allemaal hun voorkeur uit voor het uitbreidingsscenario.
“D66 Haarlem is bijzonder blij dat de second opinion is gedaan, want het gaat om veel geld. Publiek geld.” zo betoogde raadslid An-Jes Oudshoorn in de raadzaal met een overvolle publieke tribune. “D66 begrijpt het voorstel van het college om te kiezen voor uitbreiding. Van alle scenario’s lijkt deze investering namelijk de enige kans voor de Schuur om weer duurzaam en financieel gezond verder te gaan,”
Maar D66 Haarlem gaf voor de uitbreiding nog wel een belangrijke bedenking mee aan het college.

Samenwerking met de Pletterij

De Schuur verdient haar geld hoofdzakelijk als filmhuis en is daarnaast een belangrijk onderdeel van de zogenoemde ‘basis infrastructuur’ van de Haarlemse culturele sector, vanwege haar vlakke vloer theater en productiehuis. Daar komt nu nog functie bij; debat. Daar had de fractie van D66 wel haar bedenkingen bij, omdat Haarlem al een debatcentrum heeft; de Pletterij.
“In de buisinesscase staat zeven keer het woord “debat” en één keer het woord “Pletterij”. Waarbij vermeld wordt dat samenwerking gezocht is met de Pletterij, maar niets meer dan dat. D66 vindt dat zorgelijk.  We zien een reëel risico dat we over vier jaar een zelfde soort discussie voeren over de debatcentra in Haarlem,” aldus An-Jes Oudshoorn.

Ook wil de Schuur in de toekomst meer inzetten op de zakelijke markt met hun toekomstige multifunctionele zaal. Maar daarin zijn zij niet de enige. D66 zet serieuze vraagtekens bij het beeld dat die zakelijke markt het verschil kan gaan maken voor de Schuur. Maar met deze uitbreiding geven we ze de mogelijkheid weer op hun eigen benen te staan. Bovendien kan de huidige horecavoorziening hierdoor beter benut worden.

Met een versterking de Schuur toekomstbestendig houden

De Schuur vervult een belangrijke functie als podium en productiehuis voor inspirerend en hoog kwalitatief theater. Als filmhuis heeft de Schuur naam opgebouwd met arthouse programmering en filmeducatie. In de Schuur is al een lange tijd weinig geïnvesteerd om mee te gaan met haar tijd. Deze kans biedt Haarlem nu. Want op dit moment is het de enige kans op een duurzame en financieel gezonde toekomst voor het vlakke vloer theater in de stad. In juli, tijdens de behandeling van de Kadernota, komt het college met een definitief voorstel voor de uitbreiding.