62 miljoen voor OV-knooppunt, ontwerpen kan van start met oog voor toegankelijkheid

De gemeenteraad van Haarlem ging woensdagavond 29 juni akkoord met het uitwerken van het OV-knooppunt ‘Haarlem Nieuw-Zuid’ aan de Schipholweg/Europaweg. Over ongeveer drie jaar moet dit één van de belangrijke OV schakels zijn in het OV van Haarlem en de regio. Vorige week kwam in het nieuws dat Haarlem 62 miljoen subsidie van het Rijk krijgt voor de realisatie van deze hub.  De hoogste subsidie die Haarlem ooit kreeg. D66 heeft extra aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van het aankomende knooppunt. Daarnaast heeft de fractie de sterke voorkeur uitgesproken voor een ondergrondse fietsenstalling.

Voorkeur D66 was een tunnel met een smallere Schipholweg

“D66 Haarlem krijgt niet de voorkeursvariant waar het op hoopte,” sprak raadslid Joris Krouwels in de raadsvergadering.

De fractie van D66 Haarlem heeft altijd de voorkeur uitgesproken voor een OV-knooppunt waar de auto’s op de Schipholweg kort ondertunneld worden. Alleen in die optie wordt de Schipholweg echt smaller gemaakt. Zo zijn de toekomstige perrons beter bereikbaar voor de passagiers en kan er ruimte teruggeven worden aan groen, de fietser en de voetganger.
“Nu de auto’s niet onder de bussen door gaan, moeten de passagiers over, of onder de Schipholweg. Dat doet wat met de toegankelijkheid.”
De motie ‘Maak van een hoogteverschil geen toegankelijkheidsverschil’ is met een ruime meerderheid aangenomen.

Ondergrondse fietsenstalling én doorgang

Bij de uitwerking van het OV-Knooppunt onderzoekt het college of een ondergrondse fietsenstalling en door mogelijk is. Het alternatief is en een gebouwde fietsenstalling ten zuiden van de Schipholweg met een traverse (loopbrug).
“Deze Noord-variant valt of staat op de realisatie van een ondergrondse fietsenstalling wat D66 betreft,” aldus raadslid Joris Krouwels, “bijna een voorwaarde.”
Bij een ondergrondse fietsenstalling wordt een doorgang gecreëerd onder de Schipholweg door. De perrons voor de bussen worden zo bereikbaar voor reizigers. Dit heeft de voorkeur boven een loopbrug om zo toegang tot de perrons te krijgen, zoals bijvoorbeeld bij het treinstation Haarlem Spaarnwoude.
Het college heeft toegezegd maximaal in te zetten voor een ondergrondse variant. Die komt er als het technisch mogelijk is.

Huidige en de nieuwe situatie

Aankomend raadslid Dimitry van den Berg heeft een slider gemaakt van de huidige en nieuwe situatie.

Belangrijke schakel in het OV-netwerk

Het nieuwe knooppunt betekent, met onder andere snelle busverbindingen naar bijvoorbeeld Schiphol en de Zuidas Amsterdam, een flinke aanvulling op de al bestaande verbindingen. Bovendien zorgt dit knooppunt ervoor dat er in de toekomst minder bussen door het historisch centrum van de stad moeten rijden. Naar verwachting zal het openbaar vervoer in Haarlem tot 2040 met zo’n 50 procent groeien. Niet in de laatste plaats door de nieuwbouw op en rond de Schipholweg.

Planning OV-knooppunt Nieuw-Zuid

De realisatie start naar verwachting rond het begin van 2025. D66 Haarlem blijft aandacht vragen voor de toegankelijkheid van deze OV-hub met zijn hoogteverschillen voor de passagiers. Daarnaast maken wij ons ook hard voor de verbinding van de fietser, de voetganger en voor voorrang voor het OV ten opzichte van de auto.
De eerste ontwerpen zullen voor alle Haarlemmers inzichtelijk zijn in begin 2023. Of een ondergrondse fietsenstalling en doorgang mogelijk is horen wij dit jaar nog.