Verantwoord Besteden

D66 staat voor een solide financiële huishouding. Daarmee houden we ruimte om te blijven investeren, zonder toekomstige generaties op te zadelen met torenhoge schulden. Over de besteding van gemeenschapsgeld zijn we bovendien maximaal transparant.

Lage lasten op eerlijke basis

Lage gemeentelijke belastingen zijn voor ons een vanzelfsprekend uitgangspunt. Dat doen we op een eerlijke basis. Dat betekent geen onevenredig hoge belastingen en heffingen voor inwoners met een smalle beurs.

  • De tarieven van leges en heffingen zijn zoveel als mogelijk kostendekkend.
  • Specifiek voor de hondenbelasting zijn wij voorstander van volledige afschaffing, omdat de opbrengsten niet ten goede komen aan het doel.

De vervuiler betaalt

Door vervuilen duurder te maken zorgen we ervoor dat Gorinchem voor iedereen leefbaar en aantrekkelijk blijft. Voor de gemeente willen we dit budgetneutraal doen en extra inkomsten inzetten om vergroening financieel aantrekkelijker te maken.

  • We willen de parkeertarieven voor emissievrije voertuigen aantrekkelijker te maken.
  • Met behulp van korting op de bouwleges kunnen we volledig circulair en energiezuinig bouwen.

Geen overbodige buffers

De gemeente heeft nu een stevige buffer om tegenvallers te kunnen opvangen. Reserves mogen wat D66 betreft niet hoger zijn dan benodigd. De keerzijde daarvan is namelijk dat we minder kunnen doen voor de stad. D66 wil juist realistisch blijven investeren.

  • De bovenkant van de huidige bandbreedte (1.4 – 2.0) voor het weerstandsvermogen vinden we te hoog. We zijn voorstander van een bandbreedte maar dan één die lager ligt.
  • Wij willen dat de gemeente zelf zo efficiënt mogelijk werkt. Alle afdelingen willen we daarom regelmatig worden doorlichten om te kijken of besparingen mogelijk zijn.

Transparante financiën

We willen dat het voor iedere Gorcumer inzichtelijk en begrijpelijk wordt waar het geld naartoe gaat en waar dit vandaan komt.

  • We gaan door met het toegankelijk maken van de financiën via bijvoorbeeld open spending. Een toegankelijke begroting stimuleert bovendien inwoners om aan de slag te gaan met right to challenge.

Verantwoord inkoopbeleid

Het gemeentelijke inkoopbeleid hoort gericht te zijn op een goede prijs-kwaliteit verhouding en (lokale) kleine ondernemers en starters een kans geven. Wij passen het inkoopbeleid hierop aan.  

  • Wij willen dat aanbestedingen bijvoorbeeld opgeknipt worden.
  • De gemeente kan haar positie als grote inkoper ook gebruiken om haar beleid in de voorwaarden voor leveranciers op te nemen zodat die bijdragen aan innovatie, duurzaamheid en social return.