Eerlijk Werken

De lokale economie is het kloppende hart van de Gorcumse vestingstad. D66 vindt dat jij en alle Gorcumers een eerlijke kans verdienen om te werken aan een mooie toekomst. Met een arbeidsmarkt waar kansen voor het oprapen liggen, waar we mensen die op achterstand staan vooruithelpen en waar economische groei de aandrijver is van brede welvaart. Dat betekent met oog voor duurzaamheid én bestaanszekerheid.
 
We investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en stimuleren lokaal ondernemerschap in al zijn verschijningsvormen, van zzp’ers tot het mkb en de grote werkgevers in onze regio. Gorinchem blijft dé stad waar mensen uit de wijde omgeving werken. Door winkels op de hoek van iedere straat en een prachtig centrum blijft de economie bloeien en bruisen.

Gorcumers: ondernemers in hart en nieren

Ondernemerschap zit sterk verweven in het DNA van Gorcumers en daar zijn we trots op! De economie draait, mede daardoor, op volle toeren en zorgt voor voldoende werkgelegenheid in de stad. D66 stimuleert (sociaal) ondernemerschap, ondersteunt het bedrijfsleven bij voor- en tegenspoed en draagt bij aan duurzame groei van de lokale economie.

 • D66 wil één loket waar sociaal ondernemers terecht kunnen voor (hulp)vragen en verzoeken. Of het nu gaat om het uitleggen van regels bij een startup of het uitbreiden van een vergunning, de gemeente geeft thuis en houdt gemaakte afspraken overeind.
 • Ook zzp’ers verdienen de kans om hun onderneming te laten groeien. Daarom investeren we in creatieve broedplaatsen voor bedrijven en connected offices om samenwerking en innovatie (verder) aan te jagen. Ook helpen we zzp’ers bij het vinden van aantrekkelijke (kantoor)ruimte, bijvoorbeeld door bij nieuwe bouwprojecten rekening te houden met multifunctioneel gebruik.
 • De circulaire economie is de toekomst, maar vraagt om een flinke veranderingsslag in huidige businessmodellen. D66 helpt ondernemers op weg door een expertisecentrum te creëren van waaruit we initiatieven samenbrengen en ervaringen kunnen delen.
 • Ondernemers weten zelf het allerbeste waar kansen liggen en welke knelpunten aangepakt moeten worden. D66 wil dat de gemeente daarom goed contact (onder)houdt met lokale ondernemersverenigingen zoals Hartje Gorkum en IKG. Daarnaast willen wij dat ieder plan dat ondernemers raakt, vergezeld wordt van een advies door ondernemersverenigingen of belangenorganisaties.

Winkels, horeca en wijken

Gorinchem heeft een bruisende binnenstad met een divers winkelaanbod en restaurants, cafés en terrassen om volop te kunnen genieten van ons stadscentrum. Dat moet vooral zo blijven. Maar ook in de wijken mag meer leven in de brouwerij. D66 wil dat Gorcumers voor de dagelijkse boodschappen en primaire levensbehoeften ook in de wijk terecht kunnen.

 • We willen een compact kernwinkelgebied in de binnenstad, voor zolang het bijdraagt aan het voorkomen van leegstand én er voldoende kansen blijven voor nieuwe ondernemingen om zich te vestigen in het hart van onze stad. Initiatieven als het profileren van de binnenstad als een warenhuis ziet D66 als kansrijk.
 • We verkennen de mogelijkheden om het winkelaanbod in wijken te verbeteren, bijvoorbeeld in Gorinchem-Oost, (Laag/Hoog) Dalem, de Lingewijk en Wijdschild. 

Armoede, schulden en begeleiding naar werk

Ook in Gorinchem leven mensen onder de armoedegrens, wat betekent dat zij basisbehoeften zoals eten, kleding en woonkosten niet kunnen betalen. Anderen gaan gebukt onder schulden of hebben hulp nodig om de arbeidsmarkt (opnieuw) te betreden. D66 maakt zich hard voor de aanpak van armoede en schulden en zet alle zeilen bij om Gorcumers te ondersteunen bij het vinden van werk.

 • Wanneer je één schuld hebt, is de situatie vaak nog te overzien. Maar wanneer schulden zich opstapelen, begint een vicieuze cirkel waar Gorcumers niet meer zelfstandig uitkomen. D66 streeft naar een fundamentele herziening van de manier waarop we met schulden omgaan en helpt Gorcumers in financiële nood op een menswaardige en efficiënte manier.
 • D66 streeft naar een vernieuwing van de schuldhulpverlening, met bijvoorbeeld cursussen over geld en administratie en experimenten voor het, onder voorwaarden, overnemen van schulden. Daarnaast zetten we in op een werkbonus als gezonde financiële prikkel om Gorcumers een steuntje in de rug te geven bij het verlaten van de bijstand.
 • Sommige Gorcumers staan ongewild op afstand van de arbeidsmarkt. Anderen verliezen hun baan en/of willen zich laten omscholen. D66 staat voor goede begeleiding van mensen die een nieuwe start willen maken en helpt hen bij het vinden van werk. We houden de ondersteuning vanuit Avres en AV Werkt Door op peil.
 • De algemene bijstand is het laatste inkomensvangnet voor Gorcumers om bestaanszekerheid te garanderen en armoede te voorkomen. Toch maken niet alle huishoudens die hier recht op hebben, gebruik van de algemene bijstand. Wij willen onderzoeken hoeveel Gorcumers het gebruik van bijstand onbenut laten. D66 wil de toegang tot bijstand graag laagdrempelig en eenvoudig maken voor rechthebbenden.
 • Geen enkel kind hoort op te groeien in armoede. Het is hartverscheurend en ondergraaft het beginsel van kansengelijkheid dat D66 op het lijf is geschreven. We houden daarom bijzondere aandacht voor het bestrijden van kinderarmoede.