D66 Gennep wil duidelijkheid voor SO Mikado

In juni 2021 kwam het voor velen als een volslagen verrassing dat er voor speciaal basisonderwijs school Mikado onvoldoende ruimte bleek te zijn in het nieuwe Kind Educatie Centrum (KEC) Ganapja. Een enorme teleurstelling voor iedereen. Juist omdat de doelstelling van het KEC was om van regulier tot speciaal onderwijs onder 1 dak samen te brengen.

De stiemensweg

De meest passende oplossing? Mikado zou teruggaan naar hun eigen oude schoolgebouw aan de Stiemensweg. Op dat moment nog tijdelijk in gebruik door Elckerlyc en daarnaast was een opknapbeurt noodzakelijk om het weer up-to-date en gebruiksklaar te maken voor het speciaal onderwijs. Tot die tijd zou Mikado op hun huidige ‘tijdelijke’ locatie blijven.

Leegstandsbeheer

Eind december 2021 besloot het college om, in afwachting van planvorming, leegstandsbeheer op het pand toe te passen. Omwonenden, maar ook de ouders van de leerlingen van Mikado, vernamen dit via indirecte berichtgeving op social media en begonnen vragen te stellen en wilden weten wat nu het plan van het College was.

Communicatie

In de raadsvergadering van 20 december gaf de wethouder, na vragen van D66, aan dat het plan voor de Stiemensweg zo goed als gereed was en beloofde te kijken hoe de communicatie richting omwonenden beter zou kunnen.

Niets vernomen

Namens D66 volgen Dennis de Jager en Mariska van den Hoogen dit dossier. Inmiddels zijn we weer twee maanden verder. Zowel leerlingen, ouders als omwonenden hebben sindsdien niets meer vernomen. Ook zijn er nog geen aanvullende besluiten genomen door het College.

Nieuwe schooljaar

De tijd naar het nieuwe schooljaar begint te dringen. D66 Gennep roept het College dan ook op om duidelijkheid te scheppen en een tandje bij te zetten om er zo voor zorg te dragen dat de leerlingen van Mikado het nieuwe schooljaar op een goede manier, en in een gebruiksklaar pand, kunnen beginnen.