Waarom gewerkt wordt aan duurzame energie

D66 wil de tijd nemen om kort uit te leggen waar de hele discussie rondom zonnevelden en windmolens vandaan komt. De komende weken zal D66 steeds hierover een stukje schrijven om u mee te nemen in wat er eigenlijk speelt met energievoorziening in de toekomst in Nederland en dus ook in Gemert-Bakel.
Waarom willen we eigenlijk duurzame energie opwekken? Welnu, eind 2019 hebben 197 landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Daarin zijn afspraken vastgelegd over het terugdringen van CO2 uitstoot. Er is veel discussie over de oorzaak van CO2 uitstoot, een gas dat op verschillende manieren vrijkomt. Overal op de wereld, natuurlijk en onnatuurlijk. De meeste wetenschappers zijn het erover eens dat de mens daar een zeer grote bijdrage aan levert door bijvoorbeeld industrie en vervoer. De regeringsleiders wereldwijd erkennen deze oorzaak inmiddels ook. Slechts een handjevol hebben nog niet  meegetekend: Angola, Eritrea, Irak, Iran, Jemen, Kirgizië, Libanon, Libië, Turkije, en Zuid-Soedan.
Overigens een leuk weetje: De meeste CO2 wordt uitgestoten door de productie en vervoer van ….jawel: onze spullen!
Maar nu Nederland. Onze energie bestaat uit twee delen: warmte en elektriciteit. Beide hebben we nodig. We zijn gewend dat energie uit buizen komt of via stroom van verre centrales in Nederland. De energie wordt zogezegd onzichtbaar geproduceerd. Dat geldt ook voor de kosten die naast de opbrengsten voor energiemaatschappijen en belasting, deels bestaan uit netwerkkosten (gesubsidieerde gasleidingen) en uiteraard het stroomnet van o.a. Enexis dat veel in het nieuws is door tekorten waar aan gewerkt wordt.
Feit is dat aardgas in Nederland op raakt. We hebben daar veel gemak van gehad, maar in 2030 is dat ten einde. Feit is ook dat aardgas best een schone brandstof is. Het hebben van een eigen voorraad aardgas was geweldig. Naast warmte voor onze gezinnen, hebben we bijv. van een deel ook producten zoals kunstmest gemaakt en een deel zelfs geëxporteerd naar het buitenland. Dat heeft de staat veel geld opgeleverd. Nu nog wordt bijvoorbeeld een deel van deze baten gestopt in de Subsidie Duurzame Energie (daar komen we nog op terug  in het volgende artikel Lokale duurzame energie ).
Elektriciteit maken we op diverse plaatsen in Nederland in centrales die vaak gestookt worden met steenkolen, aardgas of biomassa uit het buitenland. Daarnaast is een aandeel van 3% beschikbaar uit de enige kerncentrale in Nederland, Borsele.
Omdat we op zoek moeten naar iets anders dan gas en fossiele brandstoffen (grondstoffen die op raken) zijn er opties. Aardgas importeren, warm water uit de bodem of andere kleine bronnen halen voor een warmtenet, mogelijk aangevuld met houtvergassing of alles ombouwen naar warmte uit stroom zoals warmtepompen of andere nieuwe collectieve systemen op stroom of waterstof (dat ook uit stroom gemaakt wordt).
Kortom: we hebben wat te kiezen. In ons volgende artikel gaan we in op wat dat betekent voor ons en de regionale energie strategie. Reacties, ideeën en initiatieven zijn zeer welkom, laat het ons horen!