Lokale Energie – lekker zelf doen!

Beeld: Tom Swinnen

De Regionale energie strategie (RES) die het rijk heeft opgesteld moet er voor zorgen dat we lokaal energie gaan opwekken. Onze energie bestaat uit warmte en stroom. We zien dat er steeds meer stroom nodig is. Alle onderzoeken tonen aan dat naast het benutten van daken hiervoor ook grootschalige duurzame energieopwekking op lokaal/regionaal niveau nodig zal zijn.
Dat is ontzettend complex. Maar zoals Albert Einstein ons al leerde: in het hart van elke moeilijkheid ligt een kans. Die kans wil D66 in dit derde artikel over energie nader toelichten.
Wie stroom levert, verkoopt iets dat iedereen nodig heeft. Dit hebben we altijd overgelaten aan  commerciële partijen die hier veel geld mee verdienen. Dat is natuurlijk prima, maar die opwekkers van energie gaan straks wel in ons landschap verschijnen! Zoals gezegd kan de RES opgave  absoluut niet alleen op daken worden gerealiseerd, ondanks dat dit wel vaak beweerd wordt door bepaalde belangengroepen.
We benoemen dit omdat we merken dat er een hoop desinformatie wordt rondgestuurd over energie. Bijvoorbeeld kernenergie. Dat wordt gedaan door lobbygroepen die deze vormen van energie promoten en politiek maken. Het is goed om u zelf af te vragen waar de informatie vandaan komt die u leest. Ook dit artikel natuurlijk. We kunnen in Nederland maar op 3 plaatsen een kerncentrales kwijt; Borsele, De Maasvlakte 2 en de Eemshaven. Het aandeel kernenergie is nu slechts 3%.
Ook ten aanzien van zonne- en windenergie is er sprake van veel desinformatie. Terwijl ruimtelijke plannen zoals ook een zonnepark of een windpark in Nederland moeten voldoen aan hele strenge eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot geluid. Deze procedures worden de laatste tijd vaak ter discussie gesteld. Dat is ten onrechte en hier zijn ook al veel gerechtelijke uitspraken over gedaan. Daarnaast, niet geheel onbelangrijk, is het goed om te weten dat de  gemeenteraad altijd het laatste woord heeft over het toekennen van een plan zoals een wind- of zonnepark. Maar dit moet wel een gewogen keuze zijn op basis van feiten en logica. We zijn een democratie, geen “emo”cratie.
Lokale energieopwekking: er ligt dus een complexe opgave maar zeker ook een kans voor ons als inwoners en bedrijven om zelf onderdeel te worden van de opgave! Door zelf hierin te investeren als lokale gemeenschap! Met goed beleid kunnen we juist voordeel behalen uit lokale energieopwekking voor onszelf, lokaal! In feite kunnen we zo een grote lokale collectebus vormen, elke keer dat ergens het licht wordt aangedaan.
In dit derde artikel doet D66 de volgende oproep: Laten we lokale energiecoöperaties oprichten met elkaar (per dorp of gemeente breed!). Laten we niet vergeten hoe krachtig coöperaties kunnen zijn, dat heeft Gerlachus van den Elsen, nota bene de grondlegger hiervan èn Gemertenaar, ons geleerd.     
Reacties, ideeën en initiatieven zijn zeer welkom, laat het ons horen!