Lokale duurzame energie

Zoals beloofd gaat D66 deze week wat meer in op de doelstellingen rondom het opwekken van lokale duurzame energie.  Er is veel gaande op het gebied van energie. Wat was, is er straks niet meer en we moeten dingen gaan veranderen. Dat kan soms moeilijk zijn. Ook heeft de gemeente laatst een online bijeenkomst georganiseerd om de warmte transitie toe te lichten. Dat roept heel veel vragen op. Wat moet ik nu doen als bewoner? Hebben we straks geen gas meer? En wat gaat dat dan kosten  om de boel om te bouwen? Krijgen we dan waterstof? Of alles op stroom?
Zoals D66 de vorige keer heeft  toegelicht bestaat onze energie uit 2 dingen: warmte en stroom. We hebben iets nodig voor warmwater en verwarming. Daarnaast hebben we elektriciteit nodig voor ons huishouden. Ook bedrijven hebben dit nodig, echter in veel grotere hoeveelheden natuurlijk.
Het is goed te beseffen dat het niet de eerste transitie is die we hebben meegemaakt. Voor de tweede wereldoorlog gebruikten we in Nederland voornamelijk steenkool als brandstof en petroleum om te koken. Met de Marchallplangelden van de Amerikanen was de staat in 1946 in de gelegenheid alle mijnen in Limburg op te kopen onder de noemer De Staatsmijnen (later DSM). Dat veranderde in 1963 toen de mijnen sloten door de komst van aardgas dat veel schoner en goedkoper was. In slechts 10 jaar voltrok zich in Nederland een complete transitie van steenkool naar aardgas!  Net als bij iedere transitie was er toen ook veel weerstand, in die tijd van de kolenlobby. Zelfs slogans in de krant als “gezellige mensen stoken steenkool” kwamen voor. Het aardgas was economisch een zeer goede vervanging voor het energievraagstuk van warmte voor de Staat. Alle inkomsten kwamen naar de schatkist en Nederland heeft daar goede jaren mee beleefd van eind jaren ’60 tot nu. Zoals gezegd is het eind in zicht. Dat is niet alleen vervelend omdat we iets anders moeten gaan doen, maar ook voor de inkomsten van de staat.
Maar er is nu ook een kans. We zien namelijk de afgelopen jaren steeds meer kosten terugvallen op het lokaal bestuur. Zoals zorg, maar dus ook de duurzaamheidsopgave. Daar ligt nu een kans waar D66 op in wil zetten!
De regering stuurt nu aan op  een transitie naar  lokale duurzame energieopwekking. De Regionale energie strategie die het rijk heeft opgesteld moet er voor zorgen dat we lokaal energie gaan opwekken. Wie stroom levert, verkoopt iets dat iedereen nodig heeft. Nu de plannen er liggen kunnen we daar lokaal op inspringen om voor ons zelf te zorgen. Het is een feite een grote collectebus, elke keer dat we het licht aan doen. Wij zijn er van overtuigd dat het slim is dat lokaal te doen en hierin te investeren als gemeenschap.  In het derde artikel van dit drieluik gaan we hier op in en verkent D66 de kansen. Reacties, ideeën en initiatieven zijn zeer welkom, laat het ons horen!