Het grotere belang?

Beeld: Kuppens fotografie

Afgelopen donderdag vond de laatste raadsvergadering van deze Gemert-Bakelse raad plaats. Een vergadering die wat D66 betreft een aardige weergave was van de afgelopen jaren in onze lokale
politiek. Politiek bedrijven is belangen afwegen om keuzes te maken. Keuzes om iets wel te doen of niet te doen. Kiezen om het op die ene manier te doen, of juist op een andere. Die keuzes maak je als
gemeenteraadslid vanuit overtuigingen en waarden. En met de bedoeling om de toekomst van je gemeente (en belangrijker nog, de gemeenschap daarbinnen) verder vorm te geven. Voor D66 Gemert-Bakel hebben we de afgelopen jaren gestreefd naar een sociaal, duurzaam en eerlijk Gemert-Bakel. Een Gemert-Bakel waar keuzes gemaakt worden mét de burger en niet óver de burger. We lopen ver achter als het gaat om burgerbetrokkenheid. D66 diende dit najaar dan ook een motie in om hier structureel werk van te maken. Helaas vonden de coalitiepartijen CDA en
Dorpspartij dat niet nodig. Wat ons betreft echt een miskenning van de belangen van u als inwoner.
We streven naar een Gemert-Bakel waar een gezondere leefomgeving ontstaat door directe overlast van intensieve veehouderij nabij onze kernen terug te dringen. Een Gemert-Bakel waar
besluitvorming zorgvuldig en transparant gebeurt. Waar het oude denken (‘dat regelen we wel’) en ad hoc beslissingen plaats maken voor werken vanuit openheid en visie. Besluitvorming waarbij álle belangen meegenomen worden en gewicht krijgen. De ontwikkelingen rond het kasteel in Gemert zijn daar een mooi voorbeeld van: hoe gemakkelijk werd er door de coalitiepartijen ingestemd met
het bijbouwen van woningen, een heel appartementencomplex, in de bomencarré. Waarom? Omdat de projectontwikkelaar aangaf dat hij anders de ontwikkeling van het plan niet rendabel kreeg. Uiteraard wil je daar als gemeenteraad over meedenken. Het behoud van het kasteel is namelijk van
groot én breed belang. Maar dan wel graag met feiten en onderbouwing over de financiële noodzaak. Dán kun je namelijk belangen afwegen en keuzes maken. Je ruilt namelijk iets van een groter belang (van de brede gemeenschap) uit tegen een specifiek belang (dat van de
projectontwikkeling). Niet nodig die onderbouwing, vonden de coalitiepartijen. Gewoon doen op basis van een vertrouwelijk gesprek in een achterkamertje achter gesloten deuren, niet controleerbaar. Wij stemden tegen. Maar pats, boem, daar gingen de belangen van omwonenden, natuur- en cultuurliefhebbers, heemkundekring, verkeersveiligheid etc. Want gebouwd gaat er worden.
Het zwembad, herinnert u zich het nog? De keuze tussen renovatie (hebt u de gebruikers er al eens over gehoord?) of de nieuwbouw die voorlag. Een keuze waar veel verschillende belangen mee gemoeid gingen. Wij hebben de indruk dat de keuze voor renovatie in plaats van nieuwbouw
nou niet bepaald eer deed aan het grotere en bredere belang, namelijk dat van alle sporters en verenigingen. U wel?
Natuurlijk zijn de er afgelopen 4 jaar vooral ook veel mooie ontwikkelingen
geweest en daar zijn we trots op. Maar we willen wel verder op een andere manier. Mét u als belanghebbende: breder en eerder vertegenwoordigd. Met transparante besluitvorming. En op deze
manier hoofdpijndossiers voorkomen!