ENERGIETRANSITIE

Beeld: Laura Penwell

Twee weken geleden ben ik naar een proefopstelling van windmolens in de Wieringermeer gaan kijken met een stuk of 8 turbines. Ik heb me ook laten informeren door een expert van TNO die me op het terrein rond leidde. Maar er stonden er zoveel meer in die polder, zelfs direct tegen het erf van boerderijen. Die boeren krijgen daarvoor een jaarlijkse vergoeding van € 20.000 of meer van de energiemaatschappij, zo werd mij verteld.
Wat mij direct opviel, staande onder een windmolen: het boerenleven gaat onder de windmolens gewoon door: velden met knolgewassen, koeien, graan, etc. En die boeren vonden het best. Naast een financiële vergoeding hadden ze ook nog eens de beschikking over een verhard pad over hun akkers zodat ze niet bij natte dagen in de modder wegzakten met hun zwaar materiaal. Deze boeren hadden dit veel liever dan hectares vol zonnepanelen waardoor ze hun land echt kwijt zouden zijn.
Toen ben ik in alle windrichtingen gaan lopen, vanaf een windmolen tot de afstand waar ik geen geluid meer kon horen. Er zijn twee soorten geluiden: die van de wiekslag en het geluid van de koelaggregaten. Na 200 meter was het geluid van de wiekslag al niet meer hoorbaar, de koelaggregaten hoorde ik na 300, zeker 400, meter ook niet meer.
Steeds meer gemeentes zijn al volop bezig zelf (als gemeenschap) te participeren in projecten of in elk geval de regie daarover te voeren. Er zijn voldoende financiers zoals pensioenmaatschappijen die maar wat graag investeren in groene energie. Revenuen vloeien daardoor mede terug naar de gemeenschap zelf. Als je niks doet loop je de kans dat een energiemaatschappij op den duur de grond opkoopt en zijn eigen gang gaat. Fabeltje? Nee helaas. Provincie of rijk zullen in de toekomst zoekgebieden aanwijzen en dan krijgen de Shells, Eneco’s of Vattenfalll’s vrij spel en vloeien de winsten naar het buitenland.
Want ze zullen er komen: windmolenparken op land, ook in Brabant. Alleen inzetten op zonne-energie is geen optie. Volgens de experts zijn en blijven voor een goed beheer verschillende vormen van energieopwekking noodzakelijk.
Ik wil met dit artikel absoluut niet pleiten dat er  windmolens in Gemert-Bakel  MOETEN komen. Maar we moeten er wel objectief over nadenken, belangen eerlijk tegen elkaar afwegen en ons vooral niet door emoties laten leiden. Daarvoor zijn de belangen van onze toekomst te groot. Natuurlijk mogen windmolens op geen enkele manier overlast veroorzaken die te maken hebben met slagschaduw, geluid of veiligheid. Nergens! Naar mijn mening is dat mogelijk als we goed nadenken over de juiste locatie. Maar we moeten dat wel op een transparante wijze met elkaar doen.
D66 vindt transparantie in beleid noodzakelijk om op een verantwoorde wijze regie te gaan voeren over gemeentelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van algemeen belang.  Maar ja, transparantie en Gemertse politiek, dat is blijkbaar een slecht huwelijk. Zie ook het artikel van Hans Vermeeren in het Eindhovens Dagblad van 14 juli over het “Gimmertse kasteel”. Maar dat is weer een heel ander verhaal…..
 
Reacties naar ……..
D66 fractie
Laurens van den Berg
tel. 06.519.76.022
e-mail [email protected]