Een nieuwe start

Ik zit er vaak over na te denken: hoe bestuur je eigenlijk een gemeente? Niet dat ik daar veel ervaring mee heb, maar één ding weet ik zeker: elke inwoner van Gemert-Bakel heeft recht op een gezonde leefomgeving en daarom moet er een visie worden ontwikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En daar kan het beleid dan op worden gebaseerd. Wat ik ook zeker weet is dat iedere inwoner daaraan meebetaalt en dus ook het recht heeft om actief te participeren in dit beleidsproces: zowel in het opstellen van een visie als in het maken van het beleid zelf. En geen enkele mening is hierin belangrijker dan die van een ander. En om de burger meer te laten participeren is weer transparantie nodig. En dat zijn precies de twee ingrediënten waar het in deze gemeente aan schort, al jaren of misschien al decennia. Daarin lopen we ook achter bij het gros van de Nederlandse gemeenten. Dus dat is iets waar we de komende jaren aan zullen moeten en willen werken!
 
Dit gebrek aan openheid waardoor de burger zich niet echt gehoord voelt, zie je overal opduiken: bij het dossier “kasteel” waar individuele politieke partijen los van elkaar een vertrouwelijk gesprek met de kasteelheer voeren en op basis daarvan de bouwplannen van deze arme ondernemer goedkeuren. Je ziet het in de Rips waar de mensen zich het afvalputje van de gemeente wanen. Afgelopen week kwam ik hetzelfde tegen bij bewoners van de Haag in Gemert. Die kwamen er via een “inspraakavond” achter welke plannen de gemeente heeft met betrekking tot hun wijk in het kader van het afwaarderen van de West-Om. Terwijl de buurtbewoners zelf nog helemaal van niks wisten. Je komt het ook tegen in het Sociaal Domein waar de LEV-groep aan de kant wordt gezet op basis van informatie die niet wordt gedeeld. Je komt het ook tegen bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie waarbij het bestuur samen met de “stakeholders” de grote lijnen uitzet waarna de burger er via een inspraakronde zijn plasje over mag doen. Je komt het ook tegen bij het woningbouwbeleid waar de gemeente feitelijk al achter de stakeholders aanloopt en een visie op een rechtvaardig beleid helemaal ver te zoeken is.
 
Nee, het moet echt anders, vindt D66. Inspraak op de traditionele manier is plannen maken en die eenmalig voorleggen aan burgers. Maar participatie moet tegenwoordig heel anders: namelijk voordat de plannen zijn gemaakt samen met burgers overleggen welke kant we met zijn allen uit willen (visie) en hoe we dat moeten doen. En dat kan alleen maar als de kaarten open op tafel liggen zodat iedereen ook dezelfde informatie heeft om daar iets van te kunnen vinden. Je kunt als politicus nog zoveel ervaring hebben of zoveel gestudeerd hebben, elke burger heeft evenveel recht om daadwerkelijk mee te praten in zaken die ons allemaal aangaan. We betalen tenslotte allemaal voor een gezonde leefomgeving. Transparantie en participatie, daar gaat D66 voor! Hiervoor dienen wij een initiatiefvoorstel in.
 
Reacties naar……..
D66 fractie
Laurens van den Berg
06.519.76.022
[email protected]