De tijd dringt!

Afgelopen dinsdag vond een ronde tafelgesprek plaats van gemeenteraadsleden met de directeur van Goed Wonen. Daaruit kwam (pijnlijk) naar voren dat er nauwelijks ruimte is voor nieuwe huurwoningen in Gemert-Bakel.
Net als in heel Nederland is de vraag naar woningen veel groter dan het aanbod en daar hebben heel veel mensen last van; met name mensen die op zoek zijn naar betaalbare huurwoningen of als starters op de woningmarkt verschijnen.
Maar gezien de verwachtingen van Goed Wonen is het maar de vraag of die huurwoningen er in voldoende mate gaan komen. En dat terwijl de Raad in juli 2020 nog de woonvisie 2020-2024 heeft vastgesteld. Daarin wordt uitgegaan van 1.040 nieuwe woningen in de periode 2020-2030, waarvan 260 sociale huurwoningen en 104 middeldure huurwoningen. Dat zijn in totaal 364 huurwoningen.
Hierbij is uitgegaan van de provinciale prognose uit 2017, waarschijnlijk is de woningbehoefte nog veel groter. Maar laten we even bij het genoemde aantal van 364 huurwoningen blijven en kijken hoe het staat met de praktijk van dit moment. Daarbij baseren wij ons op de woningbouwplanning zoals die in het tweede kwartaal aan de Raad is gepresenteerd (Stavasa).
In het eerste kwartaal van 2021 zijn 18 huurwoningen daadwerkelijk gerealiseerd of in aanbouw genomen. In de pipeline zitten verder 10 huurwoningen van Goed Wonen (mogelijk start in de loop van 2021) en 87 woningen (mogelijke start in 2022). Dat zijn dus in totaal 97 woningen die als bouwinitiatief bekend staan maar nog allerlei procedures moeten doorlopen.
Daardoor is het maar de vraag wanneer de bouw dan echt kan gaan plaatsvinden. Het valt op dat van deze 97 huurwoningen in de pipeline slechts 10 woningen voor rekening van Goed Wonen komen. Verder valt op dat slechts 5 van deze huurwoningen gepland staan buiten Gemert kern (i.e. Bakel).
Op 8 juli j.l. heeft D66 Gemert-Bakel samen met de VVD ook al een motie ingediend om spoed te zetten achter de bouw van 100 nieuwe sociale huurwoningen; die is aangenomen. Cruciaal is de vraag hoe we ervoor gaan zorgen dat er meer gebouwd wordt c.q. huurwoningen beschikbaar komen.
In onze gemeente zijn tal van mogelijke projecten die maar niet overgaan tot bouw, trage procedures, en te weinig gezamenlijk optrekken. Er zal gezocht moeten worden naar extra mogelijkheden.
Een stichting als Goed Wonen krijgt geen voet aan de grond, ze worden te laat geïnformeerd of moeten zelfs via de krant lezen dat er gebouwd gaat worden. Het lijkt ons dat Goed Wonen juist een waardevolle partner moet zijn en betrokken moet worden bij alle bouwplannen. Het college zal veel meer de regie in handen moeten nemen en daadkrachtiger te werk moeten gaan. Via onze motie voor meer huurwoningen maar ook nog via andere initiatieven willen we daar verandering in gaan brengen.
Lees het artikel hier:
https://www.ed.nl/de-peel/boodschap-woningcorporatie-nauwelijks-nieuwe-huurhuizen-in-gemert-bakel~af7f8b12/