Verkiezingsprogramma Enkhuizen

Beeld: Laurien Lub

Voorwoord


De leden van D66 in Enkhuizen hebben met veel inzet en enthousiasme een verkiezingsprogramma opgesteld voor de raadsperiode 2022-2026. Hierin staan onze ambities en uitdagingen voor Enkhuizen in de komende 4 jaar.
 
D66 heeft oog voor de lokale belangen van inwoners en ondernemers. Wij vinden dat we een aantal lokale belangen beter dienen wanneer ze regionaal worden opgepakt. Voor de komende raadsperiode hebben we dan ook een lokaal verkiezingsprogramma en een regionaal programma.
In november 2021 hebben de leden van de afdeling West-Friesland het regionale programma vastgesteld voor de vier deelnemende gemeenten. Naast Enkhuizen zijn dit Hoorn, Medemblik en Koggenland.
Voor u ligt het lokale programma, dat in december 2021 is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de D66-afdeling in Enkhuizen.

Tot Slot

Het verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door levendige discussies en democratische keuzes door een groot aantal leden van D66 Enkhuizen. 
Een verkiezingsprogramma is een momentopname, terwijl de wereld om ons heen verandert. In de politiek willen wij aan die verandering bijdragen. Wil je een actueel beeld van D66 Enkhuizen? Volg ons dan via Twitter, Facebook, Instagram en houd onze website in de gaten.
 
Heb je vragen, opmerkingen of wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op.