Uitgangspunten D66 Enkhuizen

Politiek hoort te gaan over de belangen van (groepen) inwoners. Samen maken we keuzes over wat we wanneer gaan doen. Met de aandacht gericht op een duurzame toekomst. We zetten veranderingen in gang die hiervoor nodig zijn. Om die te bereiken, willen we:

  • Een overheid die lokaal dicht bij de mensen staat en constructief samenwerkt binnen de regio. Bij meerdere projecten werkt het effectiever als we onderwerpen regionaal oppakken. Denk bijvoorbeeld aan economie en toerisme. Hierover leest u meer in het regionale verkiezingsprogramma.
  • Een leefbare aarde voor toekomstige generaties. Dat vraagt een goede manier van omgaan met factoren die van invloed zijn op het klimaat.
  • Dat iedereen een betaalbare woning heeft. Dit betekent keuzes maken over waar we hoeveel woningen gaan bouwen, hoe we de leefomgeving aantrekkelijk houden en dat deze leefbaar en groen blijft.
  • Goede mogelijkheden voor alle inwoners – groot en klein – om zich te ontwikkelen. Voor ons betekent dat: aandacht geven aan onderwijs, zorg, sport en cultuur. We willen dat iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt. Ontwikkeling stopt niet bij 18 jaar. Ook voor volwassenen zijn verenigingen en een breed aanbod voor sport en cultuur belangrijk.
  • Met elkaar in goede gezondheid leven. Gezondheid begint met gezond gedrag, zoals voldoende bewegen, goed eten en tijd voor inspanning en ontspanning. We willen een leefomgeving die hier mogelijkheden toe biedt en mensen ondersteunen om gezond te leven.

In een verkiezingsprogramma is het onmogelijk om volledig te zijn. Onderwerpen die niet genoemd zijn, en wij wel van belang vinden, zijn onder meer:  

  • Veiligheid (op straat, in wijken, en binnen instellingen, scholen en gezinnen)
  • Veranderende wetgeving die van invloed is op onze lokale politieke werkwijze, zoals de invoering van de omgevingswet, de herziening van het gemeentefonds.
  • Gelijke kansen voor iedereen en een inclusieve samenleving. Een rechtvaardige verdeling van de middelen binnen de mogelijkheden die we lokaal hebben, zoals bij schuldhulpverlening en armoedebestrijding.