Gezondheid, welzijn en cultuur

Enkhuizen heeft relatief veel buurt-, zorg- en culturele voorzieningen zoals zorgcentra, bibliotheek, theater, muziek en kunst. Er is een verscheidenheid aan organisaties en verenigingen die actief zijn op verschillende gebieden van sport, cultuur, zorg en welzijn. D66 vindt het belangrijk om dit voorzieningenniveau op peil te houden. Deze voorzieningen vergroten de onderlinge samenhang tussen inwoners en dat komt de leefbaarheid van de stad ten goede.
 
D66 richt zich daarbij specifiek op organisaties in Enkhuizen die bijdragen aan:

Gezondheid

Sport en welzijn

Erfgoed en cultuur

Gezondheid

D66 wil bijdragen aan een gezonde en inclusieve samenleving. We vinden het van belang dat zorg en ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk lokaal worden georganiseerd. Het motto van de gemeente Enkhuizen ondersteunen wij: één huishouden, één plan, één aanpak. We zetten in op zorg dichter bij huis, in de eigen leefomgeving, inclusief E-health – daar waar dat meerwaarde biedt. Ook kijken we naar innovatieve oplossingen zoals domotica.

Sport en welzijn

Vitaliteit en preventie van ziekte is voor D66 een belangrijk onderdeel in de brede benadering van gezondheid. Bewegen en actief zijn, hebben daar grote invloed op. Dat vraagt om een samenwerking tussen bijvoorbeeld zorg, sport en onderwijs. We ondersteunen ambities voor het werken aan een toekomstbestendige sportinfrastructuur. Ook willen we Enkhuizers een gevarieerd aanbod aan sportmogelijkheden bieden. Dit alles met als doel om alle inwoners, van oud tot jong, in beweging te brengen.

Iedereen in Enkhuizen moet de mogelijkheid krijgen om heel eenvoudig in aanraking te komen met een beweegvriendelijke omgeving. De gemeente kan openbare ruimtes effectiever inzetten. D66 wil meer fiets- en wandelpaden en fitnessmogelijkheden stimuleren, maar bijvoorbeeld ook Cruyff Courts, om voetbal/sportliefhebbers van alle leeftijden met elkaar te verbinden.

Erfgoed en cultuur

Het Enkhuizer culturele erfgoed is een brug tussen verleden en toekomst, en draagt bij aan een algemeen historisch besef. Wij zijn trots op de vele monumenten in de stad. Het maakt Enkhuizen en omgeving uniek, geeft ons een eigen identiteit en zorgt ervoor dat we hier graag willen wonen, werken en recreëren. D66 wil zich inzetten voor het duurzaam ontwikkelen van ons erfgoed – zoals de bruine vloot – zodat onze cultuur en erfgoed toekomstbestendig blijven.
 
Wij willen dat kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met cultuur en erfgoed. Daarom streven wij naar een betere samenwerking tussen scholen en culturele instellingen. Om de scholen te ontlasten, moet de gemeente kijken naar initiatieven vanuit de culturele sector, die een bijdrage aan het onderwijs kunnen leveren.