Een gezonde en sociale stad

We streven naar een vrije en rechtvaardige samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelf kunnen beslissen. Over hun eigen leven, maar ook hoe we – met elkaar – die samenleving kunnen vormgeven.
 
In dit streven richt D66 zich vooral op:

Onderwijs

Preventie en jeugdzorg

Jongeren

Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Goed onderwijs geeft hen meer kansen in hun leven. Wij willen dat iedereen de mogelijkheid krijgt zich goed te ontwikkelen, waarbij de portemonnee van de ouders niet de kwaliteit van onderwijs bepaalt. Ontwikkelen is meer dan het volgen van lessen op school. Ook het meedoen aan sport, creativiteit en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling. D66 is voorstander van een integrale aanpak van school en zorginstellingen, sport en cultuur.
 
De lokale overheid is verantwoordelijk voor de goede huisvesting van scholen. Dat zorgt voor aangename gebouwen om les in te krijgen en les in te geven. Gezonde, veilige schoolgebouwen, waar leerlingen zich prettig voelen. Waar mogelijkheden zijn om samen te werken. Waar ruimte is voor leren én ontwikkelen op meer gebieden. Denk hierbij aan 21e-eeuwse vaardigheden.
 
Dat vraagt investeringen. De schoolgebouwen in Enkhuizen zijn gedateerd, De inrichting beperkt het moderne onderwijs. Om het klimaat, de veiligheid en een prettige leefomgeving te kunnen garanderen, hebben meerdere gebouwen een update of aanpassingen nodig. D66 vindt het belangrijk dat de inrichting van een gebouw het onderwijs en de samenwerking tussen kinderdagverblijven, scholen en andere organisaties bemoedigt en stimuleert.
 
Bewegen, sport en spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Bij goed onderwijs hoort dat hier passende voorzieningen voor aanwezig zijn. Niet alleen binnen het schoolgebouw, maar ook voldoende ruimte en speelvoorzieningen op het schoolplein zijn belangrijk.
 
Een goede verkeersinfrastructuur rond de school maakt het mogelijk per fiets en voet de school veilig te bereiken. Dit faciliteert en stimuleert kinderen en jongeren zelfstandig en veilig naar school te gaan.

Preventie en jeugdzorg

Jeugdzorg is belangrijk voor minderjarigen die ondersteuning nodig hebben om zich te ontwikkelen. D66 wil goed in de gaten houden welke vorm van preventie helpt om (intensieve) jeugdzorg te voorkomen.

Aandacht voor preventie draagt bij aan een betere kwaliteit van leven, een betere ontwikkeling van kinderen en jongeren, en is een investering die bijdraagt aan de toekomst van onze samenleving.

Jongeren

D66 wil in samenwerking met jongeren in Enkhuizen, de gemeente, politieke partijen, jongerencentra, scholen en andere partners een Jongerenparlement oprichten.

Binnen dit jongerenplatform (digitaal en/of fysiek) kunnen jongeren tussen 12 en 20 jaar oud meedenken over onderwerpen die hen aangaan. Dat maakt de lokale democratie ook voor jongeren meer toegankelijk. D66 wil in overleg met hen onderzoeken op welke wijze zij betrokken zouden willen zijn bij de politieke besluitvorming.