Een leefbare stad


Een stad waarin je prettig woont met voldoende woningen, groen en speelvoorzieningen en waar het aantal auto’s beperkt is. Dat alles draagt sterk bij aan de leefbaarheid in de stad.
 
D66 zet zich hiervoor op verschillende manieren in. Wij willen:

– Voldoende aanbod aan betaalbare woningen

– Een binnenstad met weinig autoverkeer

Parkeren waar dat nodig is

Wonen

Ook in West-Friesland is er een schreeuwend tekort aan betaalbare woningen. Een veranderende samenleving heeft andere woonwensen. Wie als jongere uit huis wil, of als oudere kleiner wil wonen, kan lang zoeken. Er moet meer gebouwd worden, bijvoorbeeld door lage hoogbouw, juist voor deze groepen. D66 vindt dat de regio gezamenlijk moet kijken naar wat kan en mag. Juist voor groepen die extra aandacht vragen.

De wens van D66 is dat woningzoekenden een woning tegen een redelijke prijs kunnen kopen. D66 wil betaalbare woningen beschermen door een zelfbewoningsplicht. Betaalbare huurwoningen zijn ook veel gezocht. De lokale overheid is beperkt in de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beschikbare huuraanbod. Gemeenten en provincie moeten samenwerken om het aantal huurwoningen uit te breiden.

Creatief uitzien naar mogelijkheden om het aantal woningen uit te breiden is daarom noodzakelijk.

Verkeer

D66 wil dat Enkhuizen een toegankelijke en gastvrije stad is. Een leefbare stad. Daarom is het bij het inrichten van de leefruimte nodig om keuzes te maken die een goede balans bieden tussen wonen, groen en verkeer. D66 Enkhuizen is van mening dat verkeer van grote invloed is op het welbevinden van bewoners en bezoekers. Daarbij gaat het niet alleen om de hoeveelheid verkeer, maar ook hoe dit zich door de stad beweegt. Wij vinden dat in onze stad fietsers en voetgangers leidend moeten zijn. De automobilist is te gast.

D66 wil een autoluwe binnenstad, waarin het prettig is om te leven en te verblijven. Dat kunnen we bereiken door het aantal verkeersbewegingen terug te dringen. Geen doorgaand verkeer, maar uitsluitend bestemmingsverkeer. In de binnenstad van Enkhuizen zouden we onnodig doorgaand verkeer voor auto’s kunnen ontmoedigen, of zelfs onmogelijk maken. Concreet betekent dit het onaantrekkelijk maken van het noord-zuid verkeer.

D66 denkt dat het afsluiten van de Melkmarkt, inclusief alle mogelijke sluipwegen, het verblijfsgebied in de binnenstad aantrekkelijker en leefbaarder maakt. Om hier definitief een keuze in te maken, zijn goed doordachte scenario’s nodig. Deze geven de voor- en nadelen van beide keuzes helder weer, zodat de bereikbaarheid gegarandeerd blijft. D66 wil de bewoners op een constructieve manier betrekken bij de diverse keuzes in dit proces.

Parkeren

Bij een toegankelijke en gastvrije stad als Enkhuizen hoort een uitgebalanceerd parkeerbeleid. Hierin onderscheiden we bewoners, bezoekers en winkelend publiek. Deze drie groepen hebben elk hun eigen wensen en behoeftes. De afstand tussen parkeerplek en bestemming zijn hierbij belangrijk, maar zeker ook de beschikbaarheid van (voldoende) parkeerruimte.
 
Hoewel D66 als milieupartij groot voorstander is van het gebruik van alternatieve vormen van vervoer, sluiten we onze ogen niet voor de problemen die op dit moment (nog) spelen.
Voor de binnenstad is het belangrijk zo efficiënt mogelijk met de beschikbare parkeermogelijkheden om te gaan. Bij het realiseren van (nieuwe) woningen willen we bekijken hoe we passende parkeervoorzieningen kunnen creëren. Hierbij verliezen wij de aantrekkelijkheid van het straatbeeld zeker niet uit het oog. D66 is bereid de huidige parkeernorm in de binnenstad te heroverwegen.
 
Bij de ingangen van de stad is het van groot belang voldoende parkeergelegenheid te realiseren. Alleen op die manier kunnen we bezoekers verleiden niet de stad in te rijden.
 
D66 Enkhuizen zal erop toezien dat bij toekomstige politieke discussies over parkeren niet alleen de belangen van de middenstand, maar ook die van de bewoners, goed voor het voetlicht komen.