Machteld Buit

Beeld: Laurien Lub

Voor mij is een betekenisvol leven zelf keuzes te maken en de mogelijkheid krijgen om deze te maken. In mijn keuzes wil ik wel rekening houden met het effect hierop voor anderen. Als het van belang is voor meerdere mensen samen keuzes maken en samen de verantwoordelijkheid te nemen.

  • 64 jaar
  • Zwartsluis
  • Enkhuizen

Zijn er vele. Is ook afhankelijk van het moment en mijn gemoedsrust. De kust, de havens, de Vest en de Bolwerken, de grachten, de terrassen.
En uiteraard mijn eigen huis en woonomgeving

We staan voor uitdagende keuzes met betrekking tot:
Aandacht voor klimaat en het verduurzamen van energie, huizen, bedrijven, vervoer.
Voldoende woonruimte in een groene stad;
Een gastvrije, aantrekkelijk stad voor onszelf en bezoekers;
Zorgen voor elkaar, ook als er een tekort dreigt aan personeel.
Voor iedere jongere een kans op een goede ontwikkeling, onderwijs.

Uitdagingen die we samen dienen aan te gaan.

De raad is in contact met burgers. Er is sprake van participatie, co-creatie en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het uitdaagrecht

Projecten worden afgerond, er worden keuzes gemaakt, doorgepakt. onderwijshuisvesting, inzameling huisvuil, aantrekkelijke binnenstad

We zijn daadwerkelijk aan de slag met duurzaamheid op alle terreinen