Boris Dittrich: “De wetgever bindt de handen van de rechter en vervuilt de trias politica”

D66 is van mening dat de regering niet op de stoel van de rechter moet gaan zitten. De regering maakt de algemene kaders, maar de rechter heeft de beste positie om maatwerk te leveren, aldus D66-senator Boris Dittrich. Daarom heeft de Eerste Kamerfractie vandaag tegen de verruiming van het taakstrafverbod gestemd. Het wetsvoorstel is met een hoofdelijke stemming verworpen: 35 senatoren stemden voor en 37 senatoren stemden tegen.

Beeld: Jeroen van der Meyde/Eerste Kamer

Maatwerk

D66 vindt het onverteerbaar dat mensen geweld gebruiken tegen mensen met een publieke functie. Wij pleiten daarom voor een snelle en krachtige berechting. De passende straf kan dan ook een taakstraf zijn. Een taakstraf bestaat namelijk uit maximaal 240 uur serieuze arbeid en behoort tot een van de hoofdstraffen. De Reclassering heeft onderzocht wat het recidivepercentage is na gevangenisstraffen tot zes maanden en na het uitvoeren van een taakstraf. De uitkomst is helder: mensen die een taakstraf kregen, gingen 47% minder vaak opnieuw in de fout dan mensen die in de cel zaten. Een taakstrafverbod zou dus juist averechts werken ten opzichte van criminaliteitsbestrijding.

Scheiding der machten

Senator Dittrich benadrukte daarom het belang van maatwerk. De regering beperkt de rechter door het taakstrafverbod uit te breiden. D66 stelt dat de regering zich moet houden aan zijn wetgevende taak. De rechtsprekende macht gaat namelijk over welke straf de verdachte krijgt. Met deze wet maakt de regering het lastiger voor de rechter om een passende straf te geven. Dittrich: “Met dit wetsvoorstel bindt de wetgever de handen van de rechter en vervuilt daarmee de trias politica”.

Vertrouwen in rechters

De rechter legt enkel in ongeveer honderd zaken een kale taakstraf op. Dat betekent dat in het merendeel van de zaken een (voorwaardelijke) gevangenisstraf wordt opgelegd. De rechter hoort de argumenten voor en tegen, hoort getuige en deskundige, wikt en weegt. Een rechter kijkt dus grondig naar de zaak voor het een oordeel velt. Senator Dittrich vraagt zich het dan ook af waarom de regering geen vertrouwen heeft in onze professionele rechters. De D66-fractie is blij dat het wetsvoorstel vandaag is verworpen.