Petra Stienen tijdens de Algemene Europese Beschouwingen

Beeld: Hans Kouwenhoven/Eerste Kamer

Dinsdag vonden de Algemene Europese Beschouwingen plaats in de Eerste Kamer. Eerste Kamerlid Petra Stienen voerde namens de D66-fractie het woord. In haar toespraak sprak ze over de donkere tijden waarin we terecht zijn gekomen door de oorlog in Oekraïne, maar ook over lichtpuntjes die daardoor zichtbaar zijn. In het debat vroeg D66 onder meer aandacht voor het oorlogsgeweld in Oekraïne, verdergaande Europese samenwerking en een feministisch buitenlandbeleid.

Oorlog in Oekraïne

De Russische inval in Oekraïne heeft Europa wakker geschud. In het licht van deze oorlog heeft de D66-fractie drie belangrijke doelstellingen van ons democratische stelsel centraal gesteld tijdens deze beschouwingen: de belofte van vrijheid in verbondenheid in vrede en welvaart, de bescherming van de Europese burger en het beschermen van de Europese beschaving. Stienen benadrukte dat mensenrechten de basis zijn voor een duurzame stabiliteit in Europa. Poetin ondermijnt al jaren de stabiliteit en mensenrechten, niet alleen in zijn eigen land maar ook in zijn buurlanden en Syrië. Dit heeft voor de Oekraïners desastreuze gevolgen. De D66-fractie vroeg aandacht voor de rol die Nederland en de EU spelen in de steun aan Oekraïne. De minister werd daarom gevraagd naar het uitblijven van de heldere steun van Nederland voor de aspiraties van Oekraïne om in de toekomst lid te kunnen worden van de EU.

Donker en licht

Naast de oorlog in Oekraïne sprak D66 ook over de coronapandemie en de klimaatcrisis, die net als de oorlog onze eigen kwetsbaarheden in beeld brengen. Als het aan D66 ligt zien we 2022 als een nieuw keerpunt in de geschiedenis, waarin we ondanks de donkere dagen van oorlog en crisis de boemerang van de geschiedenis weten op te vangen en echt te zorgen voor bescherming en koestering van de Europese beschaving. D66 wil dit waarmaken door te vertrouwen op de kracht van Europese samenwerking. Stienen: “Het is aan ons om vertrouwen op te bouwen dat de ongeëvenaarde veerkracht die soms onzichtbaar is in Europese samenwerking, nu beter benut gaat worden om samen de uitdagingen aan te gaan.”

“Het is aan ons om vertrouwen op te bouwen dat de ongeëvenaarde veerkracht die soms onzichtbaar is in Europese samenwerking, nu beter benut gaat worden om samen de uitdagingen aan te gaan.”

Lichtpuntjes

In deze donkere dagen ziet de D66-fractie ook een aantal lichtpuntjes. Zo zijn we verheugd over het actievere Europabeleid van het huidige kabinet. Evenzeer vindt D66 de versterkte defensie- en strategische samenwerking in de EU een belangrijke stap in de goede richting. Verder is het besluit van het kabinet om in te gaan zetten op een feministisch buitenlandbeleid een lichtpuntje in de duisternis. Om dit feministische buitenlandbeleid daadwerkelijk in de praktijk te brengen vroeg senator Stienen wel extra aandacht van de minister: “Een feministisch buitenlands beleid kan alleen succesvol zijn als ministers de politieke wil tonen zich actief in te zetten voor dit beleid”.