Senaat steunt CETA

Op dinsdag 12 juli stemde de Eerste Kamer voor de goedkeuring van de Brede Economische en Handelsovereenkomst tussen Canada en de Europese Unie (CETA). In het verdrag staan afspraken over de handel in goederen, diensten en investeringen om eerlijkere en duurzamere handel te bevorderen. Senator Joris Backer voerde namens D66 het woord en benadrukte het (geo)politieke belang van CETA in een onrustige tijd.

Beeld: D66

Strategisch belang

Het Nederlandse bondgenootschap met Canada kent een lange geschiedenis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelden de Canadezen een belangrijke rol in de bevrijding van Nederland. Daarna heeft Canada meegebouwd aan een wereldorde waarin recht boven macht zou moeten gaan. Maar niet alleen historisch is dit verdrag van belang, stelde senator Backer tijdens het debat. Met de oorlog in Oekraïne, een verschuivende geopolitieke machtsbalans en economisch onzekere tijden, zet de ratificering van CETA ons bondgenootschap met Canada kracht bij. Senator Backer citeerde Trudeau: “Neither of our countries is the biggest, or the richest, or the most powerful. But building a better world isn’t about standing alone. It’s about standing together.’’

“Neither of our countries is the biggest, or the richest, or the most powerful. But building a better world isn’t about standing alone. It’s about standing together.’’

Premier Trudeau van Canada

Geschillenbeslechting

Sinds het Verdrag van Lissabon is de handelspolitiek de exclusieve bevoegdheid van de Europese Gemeenschap. De goedkeuring van het handelsverdrag ligt voor het overgrote deel buiten het mandaat van de Eerste Kamer. Het debat in de Eerste Kamer ging daarom specifiek over de geschillenbeslechting tussen investeerders en overheden van Canada en de lidstaten bij kwesties van onteigening, obstructie en oneerlijke behandeling.

CETA introduceert daarvoor het Investment Court System (ICS). Dat is een verbetering ten opzichte van de voorganger Investor State Dispute Settlement (ISDS), omdat de arbiters onafhankelijk worden benoemd en partijen in hoger beroep kunnen gaan. Bovendien is er, op initiatief van de Eerste Kamer, een klachtenmechanisme ingevoerd, die voor alle handelspolitiek van de Europese Unie geldt. Daarmee kunnen maatschappelijke organisaties, die geen toegang hebben tot arbitrage, klachten indienen bij de Europese Commissie.

Het betere en het goede

Uitvoerbaar en handhaafbaar is het handelsverdrag volgens D66 zeker, want het verdrag is al vijf jaar voor 95 procent in werking. Nederland heeft hier als handelsland van geprofiteerd. Zo is de Nederlandse export naar Canada hierdoor met 29 procent toegenomen, waarvan ruim 90 procent van de exporteurs uit mkb’ers bestaat. D66 staat voor vrije en eerlijke handel voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Backer: “De fractie van D66 bepleit dat we koesteren wat bereikt is en roept de regering op om te streven naar verbetering op basis van de ervaringen van de komende jaren.”