Simpel switchen op de participatieladder

Elke inwoner van de gemeente Doetinchem verdient een passende (werk)plek om mee te kunnen doen in de samenleving. Meedoen naar vermogen, dat is het doel. Maar iemands mogelijkheden veranderen vaak in de loop van de tijd. Mensen ontwikkelen zich waardoor ze meer aankunnen of ze moeten juist een stapje terugdoen. In de praktijk blijken er allerlei belemmeringen om naar een andere plek over te stappen.

Bij de start van de pilot ‘Simpel Switchen’ mocht ik een aftrap doen. We zaten bovenin het stadhuis van Doetinchem. Iedereen had net de trap omhoog genomen en dat gegeven kon ik uitstekend gebruiken. Immers iemand die de trap omhoog loopt houdt daarbij lang contact met de vorige trede en heeft de veiligheid om terug te kunnen stappen, voordat hij een stap omhoog zet. Dat vind ik ook belangrijk in de pilot. We willen dat mensen een stap zetten, maar dat betekent dus dat we de veiligheid bieden dat een stap terug ook altijd nog kan.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Gemakkelijker en veiliger stappen zetten

Wij willen dat het gemakkelijker en veiliger wordt om te switchen. We gaan er vanuit dat mensen dan beter in staat worden gesteld om zo volwaardig mogelijk mee te doen. Dat willen we bereiken door in te zetten op een intensieve op ontwikkeling gerichte, integrale aanpak op het gebied van arbeidsmatige dagbesteding met een aantal samenwerkende partijen.

Het doel is het voor mensen gemakkelijker en veiliger maken dat zij stappen die ze in hun loopbaan kunnen zetten ook daadwerkelijk gaan zetten. Het doel is doorstroom en optimale ontwikkeling van de deelnemers aan de pilot, zo hoog mogelijk op de participatieladder.

Daarom is het belangrijk de drempels voor mensen om werk te aanvaarden weg te nemen. En om de overgangen tussen aan de ene kant dagbesteding en aan de andere kant beschut werk, werk in het kader van de banenafspraak en regulier werk te versoepelen. Dat geldt ook voor de weg terug, mocht het nodig zijn.

Pilot project met samenwerkingspartners

Simpel Switchen start nu en loopt door tot halverwege 2022. Binnen de pilot is ruimte voor 30 tot 40 inwoners. Simpel Switchen wordt uitgevoerd door Buurtplein, Laborijn, Estinea, Workmate Company en gemeente Doetinchem. De betrokken partijen gaan intensief samenwerken om te zorgen voor de hoogst haalbare ontwikkelmogelijkheden van de inwoners. We verwachten dat we met deze pilot deelnemers beter tot bloei kunnen laten komen op de voor hun meest passende plek.