Eugenie Ketting

Eugenie Ketting - Beeld: Don Voogt

Al jaren ben ik vol overtuiging lid van D66. De partij staat voor mij voor vrijheid en verantwoordelijkheid, voor common sense en mildheid. De partij denkt in mogelijkheden. Zelfontplooiing is een groot goed en wie zelf niet helemaal mee kan, willen we graag ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen. Met deze insteek benader ik ook het raadswerk.

  • 64 jaar
  • Den Ham
  • Doetinchem
  • Zij/haar

Doetinchem is een heerlijke stad om in te wonen Alle sociale, sportieve en culturele voorzieningen zijn aanwezig en dat in een van de mooiste streken van Nederland.
Ik ben blij dat ik als gemeenteraadslid de afgelopen periode mijn steentje heb mogen bijdragen aan de ontwikkelingen in Doetinchem.

De afgelopen raadsperiode is er veel gebeurd: er zijn veel huizen gebouwd, de binnenstad is op veel plaatsen mooier gemaakt, het natuurgebied De Zumpe is uitgebreid, het plan om de IJssel bij de binnenstad te trekken is uitgevoerd, er wordt volop gewerkt aan maatregelen om op alle fronten te verduurzamen en de vorming van een sportbedrijf en het mooi cultuurbedrijf Amphion is tot stand gekomen.
Het verkiezingsprogramma 2022-2026 vormt een mooi uitgangspunt om de visie van D66 ook de komende 4 jaar verder uit te werken. Ik doe dat graag in een enthousiaste, eensgezinde fractie, zoals dat ook de afgelopen 4 jaar was en in colllegiale (maar kritische) samenwerking met andere fracties.

Als vertegenwoordiger van D66 Doetinchem was ik ook lid van de Achterhoekraad: regionale samenwerking is heel belangrijk om gemeente-overschrijdende zaken voor elkaar te krijgen op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, energietransitie en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De Zumpe

Ik woon er vlakbij en omdat sinds maart 2022 thuiswerken de standaard is, wandel ik er nagenoeg elke dag. Heerlijk zo’n mooi natuurgebied om de hoek.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Centrumfunctie in de Achterhoek qua onderwijs, cultuur en winkelaanbod

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Uitgebreidere keuze van onderwijs in onze stad 
  • Verdere ontwikkeling van het aantrekkelijker maken van de binnenstad 
  • Betere ontsluiting van de stad, zowel via de weg als door het ov 

Wat betekent D66 voor jou?

De slogan: Laat iedereen vrij, maar niemand vallen zegt in één zin waarom ik lid ben van D66