Florian Feege

Florian Feege - Beeld: Don Voogt
Politiek heeft altijd mijn interesse gehad en actualiteit werd vaak ook besproken aan de keukentafel of op verjaardagen. Tijdens mijn studie in Enschede heb ik ook op verschillende manieren kunnen kijken bij politieke instanties. Zo ben zijn we onder meer langs geweest bij ambassades, Europese Unie, Tweede Kamer  en ook Provincie en Gemeente hebben we bezocht. Vanuit deze positieve ervaringen heb ik me aangemeld bij D66 en in Enschede al een paar keer bij bijeenkomsten eraan gesnuffeld. Vanuit het gevoel dat als je verandering wilt zien je zelf voorop moet lopen en de wil om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving heb ik ervoor gekozen om mij aan te sluiten bij D66 Doetinchem.
 
De ambities die wij als afdeling hebben en zoals die door onze gemeente worden uitgesproken spreken mij aan en ik wil hier graag mijn eigen bijdrage aan kunnen leveren. Ik wil hierin graag helpen om een mooie toekomst voor Doetinchem (en in het verlengde hiervan ook de regio Achterhoek) te bouwen waarin er meer kansen liggen voor jongeren en jong volwassenen en hiermee kennis en talent meer in de regio te behouden of nieuwe aan te trekken.

  • 30 jaar
  • Doetinchem
  • Doetinchem
  • Hij/hem

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Onze regio is in ontwikkeling en hierin zie ik een kans voor de gemeente Doetinchem om een voortrekkersrol in te nemen. Door samenwerking en van elkaar te leren kunnen we bouwen aan een sterke en aantrekkelijke regio met onze eigen mentaliteit van mouwen opstropen en d’ran.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Gemeentepolitiek begrijpelijker maken
  • Meer regionale samenwerkingen, leer van elkaar en tackle problemen samen
  • Meer ruimte voor jonge talenten/professionals en deze behouden voor de regio

Wat betekent D66 voor jou?

Proactief werken aan een betere toekomst doormiddel van samenwerking. We willen deel uitmaken van de oplossing en niet alleen vanaf de zijlijn toekijken.