Robert Hollander

Robert Hollander - Beeld: Don Voogt

De inwoners van gemeente Doetinchem zijn heel goed in staat om zichzelf te ontplooien. Dit doen zij op school, hun werk en hun vrije tijd. Hierin zouden zij zo min mogelijk beperkt moeten worden door strikte regels en voorschriften. Ik zou graag willen bewerkstelligen dat er met die inwoners wordt meegedacht in hetgeen wel mogelijk is en niet uitgaan van wat niet mogelijk is. Ik vind dat de gemeente de kaders moet vaststellen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering aan de professionals in het werkveld moet overdragen. Het is aan de professionals om aan te geven wat ze daarvoor nodig hebben.  
Ik sta voor vertrouwen en zelfredzaamheid van de inwoners van Doetinchem. En hen die het nodig hebben een reikende hand uit te steken op basis van vertrouwen. Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.

  • 47 jaar
  • Doetinchem
  • Doetinchem
  • Hij/hem

Sinds 2009 woon ik in Doetinchem. In die jaren heb ik Doetinchem zien groeien naar een stad waar het gezond wonen, leren, werken en recreëren is. Daarnaast heeft de gemeente zeer leefbare dorpen waarin de saamhorigheid groot is. Een gemeente om trots op te zijn.   
 
Als gespecialiseerd verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg zie ik veel mensen in hun laatste levensfase die behoefte hebben om de regie over hun leven in eigen hand te houden. Bij hen zie ik juist veel moed, draagkracht en creatieve ideeën bij haar en haar naasten. Samen met hen kijk ik niet naar de beperkingen, maar naar de kansen die er nog wel zijn. Mijn luisterend oor leidt tot de vraag achter de vraag. En daar ontbreekt het in de politiek vaak aan.  

Als raadslid wil ik de ook vraag achter de vraag achterhalen. Waar zijn de inwoners van Doetinchem nu echt mee geholpen? Dat weten de inwoners en al onze professionals het beste aan te geven. Aan de politiek de taak juist de kaders uit te zetten om al die dromen en wensen te kunnen realiseren. Het individu vrijlaten en zichzelf laten ontplooien, maar oog houden voor diegenen die dat niet kunnen en hen een helpende hand aanreiken.  

Mijn kracht is aandachtig luisteren. Niet direct je mening uiten, maar vragen stellen. 

Ik ben Robert Hollander. Jullie toekomstig raadslid voor D66. 

Een luisterend oor, een hart voor het sociale domein en een kritisch meedenkende houding.  

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Vaak ben ik in de bruisende binnenstad van doetinchem te vinden. Een gevarieerde winkelstraat, drukke markt en een bruisende horeca.
Daarnaast ben ik ook regelmatig te vinden in de het beatrixcentrum van Wehl om te volleyballen. Of als is echt even rust wil in de bossen van de kruisberg of de slangeburg.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Doetinchem staat de komende jaren voor veel uitdagingen. Er moet nog veel gedaan worden om Doetinchem in 2030 energieneutraal te maken. Om de groeiambitie van Doetinchem waar te maken zullen vele woningen gebouwd moeten worden of panden omgevormd moeten worden naar woningen. Natuurlijk rekening houdt dat die woningen energieneutraal zijn of zelfs nog energie gaan opleveren. Daarnaast aan de gemeente de taak om iedereen thuis te laten voelen. De diversiteit agenda moet een actieve agenda worden waarbij iedereen zichzelf kan zijn.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Meer maatwerk: niet wat niet kan, maar kijken wat wel mogelijk is 
  • Doetinchem in 2030 energieneutraal maken 
  • Meer ondersteuning aan verenigingen om evenementen mogelijk te maken 

Wat betekent D66 voor jou?

D66 maakt duidelijke keuzes en gaat problemen niet uit de weg. Met name kiest D66 voor een groene toekomst wat mij aan het hart gaat. Zeker geen gemakkelijke keuzes, want we zullen allemaal hiervan wat gaan merken. Net als ik staat D66 voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je handicap, huidskleur, geloof, geaardheid of inkomen. Ik sta voor een gemeente Doetinchem waar we iedereen vrij laten, maar niemand vallen.