Jordy Mullink

Jordy Mullink - Beeld: Don Voogt

  • 29 jaar
  • Doetinchem
  • Wehl
  • Hij/hem

Een belangrijk onderwerp voor mij is milieu en duurzaamheid. Het is nu het moment om te gaan nadenken over onze toekomst. Wat voor gemeente willen wij zijn? De overgang naar het gebruik van duurzame energiebronnen maar ook de warmtetransitie gaan voor dilemma’s zorgen. Ik vind het belangrijk dat ook wij ons steentje bijdragen. Naast dat wij zorgen voor een schone, groene en leefbare gemeente geeft dit ons ook nieuwe kansen; bijvoorbeeld doordat inwoners kunnen meeprofiteren van deze opwek.

Verder vind ik het belangrijk dat iedereen in vrijheid zijn of haar leven kan inrichten. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en iedereen verdient een gelijke kans ongeacht opvattingen, geslacht, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid of afkomst. . Ik vind dat Doetinchem een vrije, fijne en veilige gemeente moet zijn voor iedereen die er woont, werkt of recreëert.