Jan Willem van de groep

Jan Willem van de Groep - Beeld: Don Voogt

Veel oplossingen voor het klimaatvraagstuk, biodiversiteitsverlies en de noodzaak van een circulaire economie vragen om goed lokaal beleid en lokale inbedding. De gemeente is de kleinst denkbare eenheid waarbinnen het moet gebeuren en waarbinnen gelegitimeerde democratische besluiten genomen moeten en kunnen worden die bijdragen aan de echte oplossingen. De gemeente is daarnaast ook, in een bepaalde mate, verantwoordelijk voor de mate waarin het plezierig wonen en werken is in de Doetinchem. Ik denk dat ik met mijn kennis en ervaring een zinvolle bijdragen kan leveren aan de uitdagingen die de gemeente Doetinchem de komende jaren te wachten staan op het gebied van wonen, bouwen, bereikbaarheid, klimaatoplossingen en het creëren van een goede en prettige plek inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Diepere feitenkennis waarmee inschattingen kunnen worden gemaakt over de effecten van keuzes is essentieel voor zowel de politiek als het bestuur. Ik denk dat ik die kennis bij me draag of die met mijn achtergrond snel kan interpreteren en eigen kan maken. 

  • 53 jaar
  • Amersfoort
  • Doetinchem
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Ik heb in Coronatijd veel gewandeld in Doetinchem en kwam op plekken waar ik nog nooit geweest was. De groende aders die op verschillende plekken de stad insteken zijn wat mij betreft de mooiste plekken van de stad. Voor wat betreft dorpse stedelijkheid scoort de schouwburg en het Loo kwartier goed op mijn lijstje.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Het najagen van kansen voor een gemeente trekt mij niet echt. Doetinchem moet vooral een goede plek zijn om te wonen, te werken en te leren. We moeten zorgen dat het een ook prettige plek blijft voor ondernemers. De uitdaging is dus om de stad aantrekkelijk te maken voor onze eigen inwoners maar ook voor mensen waarvan de ondernemers of maatschappelijke instellingen afhankelijk zijn om hun bestaansrecht te kunnen borgen. Daarvoor schept de gemeente op verschillende manieren de condities. De gemeente is echter geen eiland. Echte kansen zijn regionaal. De Achterhoek is een sterk merk waaraan de gemeente zich volledig moet committeren.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Veranderen is geen doel op zich. Er zullen de komende jaren keuzes gemaakt moeten worden die impact gaan hebben op de manier waarop we om willen gaan met elkaar, het klimaat, het landschap en de stad. Ik wil graag meehelpen om de goede keuzes te maken.

Wat betekent D66 voor jou?

Het redelijke midden met oog voor alle kwetsbaren in de samenleving is voor mij een belangrijk vertrekpunt.