Erik Hoegee

Erik Hoegee - Beeld: Don Voogt

Vrijheid voor iedereen zonder een ander te raken

Gezond klimaat voor de lange termijn
Gelijke kansen voor een ieder,

Zorgen voor een gezond-verstand verhouding, dus met respect over en weer

Altijd het doel voor ogen houden, dus niet dat het middel met het doel wordt verwarren

  • 66 jaar
  • Amsterdam
  • Doetinchem
  • Hij/hem

1) Pesthekel aan discriminatie,

2) Hoe krijgen we de binnenstad levendiger, dus zonder de vele lege winkelpanden met
een gevarieerd en liefst verrassend aanbod? De huidige tijd heeft een grote invloed op
onze leefstijl en koopstijl en daar zulle we dus rekening mee moeten houden.

3) Hoe krijgen we de mensen mee voor klimaataanpak. Het is veelal een langere
termijnzaak en daarom minder snel resultaat van te zien. Het is dan vaak een kwestie van
eerst er tegenaanlopen, voordat de realisatie gebeurt. Dat is op zichzelf al een gemiste
kans, want voorzienbaar en dus is niet nodig.
Nu is het met klimaat dan ook nog zo, dat een hele regio of meer met de consequenties
heeft te maken. Kortom we zitten er met zijn allen in.

Hoe zorgen we ervoor dat het aantrekkelijker is voor veel talentvolle jongeren om in de
regio te gaan studeren i.p.v. dit buiten de regio te gaan doen?

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Kruisbergse bossen vanwege de rust en mooie natuur en de gevangenis vanwege de creativiteit die er heerst. Centrum, vanwege de gezellige horeca en de mogelijkheden voor interessante

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Combinatie van educatie en maakindustrie en klimaat.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Zorg
  • educatie
  • centrumgebruik
  • veiligheid (4 dus)