Maarten Hebels

Maarten Hebels - Beeld: Don Voogt

Mijn motivatie om mij te kandideren haal ik in eerste uit de standpunten die D66 heeft ten aanzien van een betere samenleving: streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet en iedereen verantwoordelijk is. Met name op ontwikkelings- en onderwijsgebied steekt D66 meer de nek uit dan andere partijen. Het heilig geloof in goed onderwijs, deel ik ten volle. De gedachte dat exclusie van mensen veel te maken heeft met een achterblijvende ontwikkeling sterkt mij in die opvatting. Op het gebied van duurzaamheid durft D66 de nek uit te steken en heilige huisjes ter sprake te brengen. We moeten wel, willen we de aardbol opschonen en leefbaar houden. 
Ook op het gebied van internationale samenwerking is D66 – en ik dus ook – van mening dat we in een mondiale samenhang leven en dus niet de ogen kunnen sluiten voor de ellende van anderen buiten ons land. Last but not least ben ik een fel voorstander van een bestuurscultuur die mensen aanspoort hun zegje te doen maar ook die mensen op hun eigen vrijheid en verantwoordelijkheid te wijzen. 
Al deze voorgaande items spreken mij zo aan dat ik vanuit dat gedachtegoed betekenis wil geven aan de lokale (Achterhoekse en Doetinchemse) samenleving. Ik doe dat inmiddels aan paar jaar door als raadslid een actieve rol te spelen in de debatten, de werkbezoeken en andere denksessies. 
Mijn geloof in een betere wereld vanuit het voorgaande positieve gedachtegoed sterkt mij om dit werk voort te zetten.        

  • 68 jaar
  • Den Haag
  • Doetinchem
  • Hij/hem

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Langs de Oude IJssel omdat ik van het leven op en rond het water houd en steden aan een rivier altijd iets extra’s vind hebben.
De bibliotheek omdat ik van boeken houd en de bibliotheek voor mij bij uitstek de plek is waar het leren (lezen) begint. Bovendien is de bibliotheek in Doetinchem een dynamische plek om te vertoeven.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Doetinchem moet een onderwijsstad en innovatiestad worden zodat wij de bakermat zijn van de innovatie van de hele Achterhoek
Doetinchem is een aantrekkelijk stad om te wonen: het heeft de charme van een stad en in de directe omgeving de rust van het platteland.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ik wil het gesprek over fundamentele zaken als participeren in de samenleving van iedereen en hoe zorgen we voor een leefbaar klimaat met elkaar voeren en vooral hierbij de hele samenleving betrekken: dus veel informatiebijeenkomsten voor inwoners, bedrijven en instellingen in plaats van alleen maar debatten voor alleen raadsleden.
  • Ik wil bovendien bijdragen aan een stevige regierol voor het gemeente bestuur in de uitdagingen waar we voor staan. Klimaatbeheersing, groeien in evenwicht, een inclusieve samenleving.

Wat betekent D66 voor jou?

Ik voel mij thuis bij D66 omdat dat bij uitstek de partij is waarbij je veel kunt leren. Niets is mooier dan het opdoen van nieuwe inzichten door anderen aan het woord te laten.
Bij D66 word je als mens gerespecteerd om wie je bent en wat je bijdraagt aan de samenleving.