Energiearmoede: financiële ondersteuning

2.100 huishoudens in onze gemeente hebben te maken met energiearmoede. Ze hebben een laag inkomen en hebben hoge energiekosten. De meerderheid van hen woont in een corporatiewoning. De stijgende energieprijs voor deze huishoudens vraagt om extra inspanningen.

In de gemeente Doetinchem bieden we huishoudens al enige tijd mogelijkheden om gebruik te maken van energiecoaches en kleine energiebesparende maatregelen via Agem Energieloket. Woningcorporatie Sité heeft daarnaast in de afgelopen jaren veel huishoudens voorzien van grotere isolatiemaatregelen en zonnepanelen.

2.100 huishoudens in de gemeente Doetinchem

Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat ongeveer 2.100 huishoudens, zo’n acht procent van het totaal, leeft in energiearmoede. Ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Het percentage in de gemeente Doetinchem ligt net iets hoger dan het landelijk gemiddelde (zeven procent van de huishoudens). Het aantal energiearme huishoudens ligt lager dan het aantal inkomensarme huishoudens (in de gemeente Doetinchem naar schatting 3.600 huishoudens). Er zijn naar schatting nog 500 huishoudens met verborgen energiearmoede. Dit zijn mensen die vanwege financiële problemen minder energie consumeren dan ze zouden willen.

Energiearmoede per wijk - Beeld: TNO

Meer energiearmoede in Overstegen en Gaanderen

Het onderzoek ‘Energiearmoede in Nederland: hoeveel, wie en waar?’ maakt voor het eerst duidelijk waar in ons land energiearmoede vooral voorkomt. Opvallend is dat dit met name buiten de Randstad is, dus ook in het oosten van het land. De interactieve kaart Energiearmoede van TNO laat ook voor Doetinchem per wijk zien hoeveel energiearmoede er is. Energiearmoede is gemeten als het percentage huishoudens met enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit. De kaart laat zien dat er in Overstegen en Gaanderen relatief meer energiearmoede is.

Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met laag inkomen

De kosten voor energie stijgen fors. Het kabinet heeft met de verlaging van de energiebelastingen al een aanzienlijk deel van de prijsstijging gecompenseerd. Huishoudens met een laag inkomen krijgen aanvullend eenmalig ongeveer € 200,- aan categoriale bijzondere bijstand als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Gemeenten hebben straks de taak ervoor te zorgen dat dit bedrag bij de juiste huishoudens terecht komt. In het eerste kwartaal van 2022 laten wij weten hoe de gemeente Doetinchem hier invulling aan geeft. Bijstandsontvangers ontvangen het bedrag waarschijnlijk automatisch. Huishoudens met schulden hebben direct profijt van de tegemoetkoming, op een tegemoetkoming via de bijzondere bijstand wordt namelijk geen beslag gelegd.

Andere energieregelingen

De gemeente heeft ook mogelijkheden voor verdere energiebesparende producten en energieadvies. Daarnaast is er de verlaging van de energiebelasting. Deze verlaging is generiek, dus niet alleen voor minima. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik scheelt dit ongeveer € 400,- op jaarbasis.