“Op die fiets!” Actieplan fietsen in Doetinchem

De afstanden in de gemeente Doetinchem lenen zich prima voor de fiets en door jong en oud wordt steeds meer voor de fiets gekozen. Kandidaat raadslid Florian Feege: “Er is nog een hoop te verbeteren op gebied van veiligheid en ruimte in het verkeer voor e-bikes, speed pedelecs en de opmars van e-scooters/brommers. Daar wil ik werk van maken!”
Met de volgende punten wil D66 Doetinchem ervoor zorgen dat iedereen zich veilig op de fiets voelt en nóg meer mensen op de fiets stappen.

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid heeft vastgesteld dat 40% van het aantal verkeersdoden in de laatste jaren voetganger of fietser was. Ook in onze gemeente zijn er helaas slachtoffers te betreuren. Er moet nu dus snel werk gemaakt worden van acties om het verkeer veiliger te maken voor fietsers. Ons actieplan bestaat uit de volgende zes punten:

1. Veilige fietspaden

Het is belangrijk dat iedereen in Doetinchem zich veilig voelt op het fietspad. D66 wilt dit bereiken door ervoor te zorgen dat fietspaden vrij liggen van de rijbaan en dat er minder bochten en obstakels voor fietsers zijn. Ook bij fietstunnels en bruggen moet er kritisch gekeken worden naar de toeritten. Vaak zitten in de nieuw aangelegde fietstunnels en bruggen scherpe bochten die niet alleen onaantrekkelijk zijn maar ook onveilig. Ook zullen wij de komende jaren ernaar moeten kijken om fietspaden geschikt te maken voor de steeds meer voorkomende e-bikes en speed pedelecs. Dit willen wij bereiken door onder andere te kijken naar de bestrating van fietspaden en gebruikers te betrekken bij de keuzes of het asfalteren of bestraten van fietspaden.

Fietsen - Beeld: D66 Doetinchem

2. Minder omfietsen

Belangrijke voorzieningen als het ziekenhuis en scholen moeten met de fiets goed bereikbaar zijn, maar in Doetinchem moet je relatief vaak omfietsen. Dit is in sommige gevallen te verklaren door de Oude IJssel, die je ergens zult moeten oversteken. Echter zijn er ook andere belemmeringen zoals de binnenstad ‘het ei’. Om dit te verbeteren wil D66 dat routes waar mogelijk verbreed worden of gescheiden van het andere vervoer. Daarnaast zijn we er voorstander van dat je over het Simonsplein mag fietsen, wanner het niet druk is met winkelend publiek. Daarnaast willen wij kijken dat op plekken waar jongeren steevast tegen de rijrichting in fietsen gekken wordt wat er in deze gevallen aan de hand is en waar mogelijk een fietspad in twee richtingen aan te leggen.

3. Prioriteit geven aan onderhoud fietspaden

Veel fietspaden in Doetinchem zijn slecht onderhouden. Boomwortels of scheef liggende stukken maken dat het, zeker bij slechte verlichting, oncomfortabel en onveilig is om er te fietsen. De huidige prioriteit in het mobiliteitsplan ligt onvoldoende op mobiliteit per fiets waarmee onvoldoende geld gereserveerd is voor verbetering en onderhoud van fietspaden. Wij willen dat dit verandert. Zo zal onder andere ook moeten worden nagegaan of het vervangen van bestrating minder onderhoud oplevert en of dit dus een gunstige keuze is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat in winterperiodes de gemeente (BUHA) meer prioriteit geeft aan het sneeuw- en ijsvrij houden van fietsverbindingen in wijken richting scholen.

4. Fiets veilig stallen

Een belangrijke afweging om de fiets te pakken is de manier waarop je een fiets kan stallen. Als je weet dat dit goed kan en de fiets op korte afstand veilig staat kiest men sneller voor de fiets. D66 wil dit bevorderen door te kijken of de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad mogelijk uitgebreid dienen te worden of ruimere openingstijden nodig zijn. Daarnaast vinden wij dat bezoekers van de binnenstad hun fiets gratis moeten kunnen stallen tijdens cultuur en horecabezoek, en tijdens het stappen. Daarnaast zal er meer gehandhaafd moeten worden op het station. Fietsen buiten de rekken moeten worden verwijderd en diefstal moet worden aangepakt zodat mensen hun fiets ook veilig op het station kunnen stallen.

E-bike opladen - Beeld: D66 Doetinchem

5. Fietser krijgt voorrang

Fietsers zijn in het kwetsbaar in het dagelijks verkeer. Daarom willen wij bij komende projecten dat de fiets volwaardig mee gaat wegen in de plannen voor nieuwe wegen. Als er in door de gemeente gefinancierde projecten meer aandacht is voor de fiets betekent dit dat er ook meer geld gaat naar de infrastructuur voor de fiets. Waar nodig willen we ook kijken hoe huidige situaties bij kruispunten verbeterd kunnen worden. Bij grote kruispunten houdt dit in dat in we graag automatische fietsdetectie zien zodat het stoplicht eerder op groen gaat en wachttijdindicatie zodat mensen minder snel door rood fietsen.

Fietsen - Beeld: D66 Doetinchem

6. Innovatief fietsbeleid

Om te bereiken dat mensen eerder geneigd zijn de (elektrische) fiets te gebruiken naar hun werk, school, de binnenstad of hun vereniging zal er meer gedaan moeten worden. Een van de manieren waarop D66 dit wil bereiken is door fietsen te laten lonen. In afstemming met bedrijven en instellingen willen we nagaan of zij in het kader van gezondheidsbevordering willen meedenken over maatregelen dit het aantrekkelijker maken om de fiets te pakken. Daarnaast willen we dat alle fietspaden verlicht worden met energiezuinige lampen die aangesloten zijn op eenvoudige zonnepanelen. Het netwerk van deelfietsen breiden we uit, waar mogelijk met de bijdrage van plaatselijke fietsleveranciers.

Fietsen repareren - Beeld: D66 Doetinchem