Kamervragen over Noordtak

Na de extra vergadering van de Achterhoek raad over de Noordtak heeft een afvaardiging van lokale D66 politici uit de regio een gesprek gehad met D66 kamerlid Lisa van Ginneken. Dat heeft geresulteerd in kamervragen over dit onderwerp.

Gesprek met D66’ers uit de Achterhoek en Twente

In een constructief gesprek hebben de lokale D66’ers, waaronder Jorik Huizinga, hun zorgen geuit over de onrust die is ontstaan na een in de Tweede Kamer aangenomen motie. Die motie riep op om de mogelijkheden van een Noordtak van de Betuweroute te onderzoeken. Dat onderzoek was al gepland, maar door de extra aandacht is in delen van Gelderland en Overijssel de vraag gerezen of er in Den Haag wel voldoende rekening gehouden wordt met de belangen van de regio.

Lisa van Ginneken, die sinds de kabinetsformatie Spoor en OV in haar portefeuille heeft, heeft in dat gesprek toegezegd aandacht te geven aan de motie van de Achterhoek raad, en er bij de Staatssecretaris op aan te dringen om de zorgen in de regio serieus te nemen en de regio bij het onderzoek te betrekken.

Kamervragen

Het gesprek en het artikel in De Gelderlander hebben ertoe geleid dat Lisa vragen aan de Staatssecretaris heeft gesteld, die erop zien dat de belangen en zorgen van de inwoners goed worden meegenomen in het onderzoek, dat zij betrokken worden bij het onderzoek. Mocht de Noordtak uiteindelijk toch aangelegd worden, dan wil zij dat onderzocht wordt hoe de lokale economie en maatschappij kunnen meeprofiteren van de aanleg, en hoe hinder zo veel mogelijk voorkomen kan worden.

Inmiddels heeft de Staatssecretaris de vragen beantwoord.