Achterhoek maakt vuist tegen Noordtak Betuwelijn

In de extra vergadering van de Achterhoek Raad van 24 januari werd tussen de fracties en de Board een vurige discussie gevoerd over nut en noodzaak van een Noordtak van de Betuwelijn, waarbij een tracé door de Achterhoek tot 1 van de 5 mogelijkheden behoort.

Goederentrein Betuweroute - Beeld: VanVangelis – Pixabay.com

De in november aangenomen Tweede-Kamermotie tot een verkenning van een Noordtak van de Betuwelijn, waaronder de mogelijkheid van een “Achterhoek-lijn”, deed bij de Achterhoekse fracties flink stof opwaaien.
De Achterhoekse D66-fractie vroeg de raad en board ondermeer om een lange termijn-visie op onze regio te ontwikkelen tegen de achtergrond van een veranderende wereld, die ons in staat stelt om eensgezind en stevig aan tafel te zitten met Den Haag en de vertegenwoordigers van de Rotterdamse Haven.

Uiteindelijk besloten alle fracties van de Achterhoek Raad gezamenlijk en unaniem een motie in te dienen die de Achterhoek Board samen met de Achterhoekse gemeenten oproept om alles in het werk te stellen om de mogelijke Noordtak door de Achterhoek ter discussie te stellen en zo nodig te voorkomen. Op 7 maart krijgt deze motie een vervolg door bij de volgende Achterhoek Raad een gezamenlijke Achterhoekse strategie op inhoud te bepalen.