Duurzame huisvesting voor goed onderwijs

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

De gemeente Deventer heeft bij de begrotingsbehandeling van november 2021 veel geld vrijgemaakt voor onderwijshuisvesting.

Investeren in doorgaande leerlijnen
 

D66 is content met de miljoenen voor Kindcentra in Borgele en Zwaluwenburg en zeker ook in de investering in de school voor speciaal onderwijs aan de Splithofstraat. Dat laatste biedt meer kinderen de mogelijkheid om in Deventer naar school te gaan in plaats van (ver) te moeten reizen. Het sluit ook goed aan bij de ontwikkelingen van vmbo De Marke-Zuid.
Investeren in doorgaande leerlijnen in oa. Integrale Kindcentra is één van de uitgangspunten van het huisvestingsplan, hoewel dat nog niet overal uitgewerkt is. Dat wordt vervolgd.

Opmaat naar beleidsplan

De raad besprak het tussentijdse huisvestingsplan, dat tot stand kwam met de onderwijsbesturen, vooruitlopend op het definitieve integrale huisvestingsplan dat eind 2022 verwacht wordt. Daarin wordt anders omgegaan met de financiering van onderhoud en vervanging, conform de verwachte landelijke wetgeving. Duidelijker afspraken hierover, maken het overleg tussen onderwijsbesturen en gemeente makkelijker.

Verduurzaming aandachtspunt

Een aandachtspunt van D66 voor het definitieve plan is nog de verduurzaming van de schoolgebouwen. Daarin kan meer ambitie getoond worden door de gemeente, ook als we niet alle kosten vanuit het Rijk terugkrijgen. We dienden daartoe met GroenLinks een motie in tijdens de begrotingsbehandeling om voortvarend verder te gaan met het plaatsen van zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed. Daaronder natuurlijk scholen. We kunnen niet wachten tot 2050 voor energieneutraliteit.