Nienke Hedeman

Beeld: Evert van der Worp

Een gemeente waarin iedereen veilig is. Waarin iedereen zich veilig, gerespecteerd en beschermd voelt, los van opvattingen of levensstijl. Voor die gemeente wil ik mij sterk maken.

  • 36 jaar
  • Meppel
  • Deventer
  • Zij/haar

Deventer is een veilige, creatieve en ondernemende gemeente. Een gemeente waarin veel inwoners zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en naar eigen behoefte kunnen leren en ontwikkelen. Een gemeente waarin plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, opvattingen of levensstijl. Dit klinkt logisch en is tegelijkertijd niet vanzelfsprekend. Een prettig leefbare en veilige gemeente maken en behouden we met elkaar. Met actieve bewoners en een professionele structuur vanuit de gemeente die daarop aansluit. Samen met u wil ik mij hiervoor inzetten.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn eigen wijk: het Havenkwartier! Een innovatieve, bedrijvige wijk met nog echt die rauwe randjes van de werkbare haven. De wijk is voor mij een mooi voorbeeld van het loslaten van een blauwdruk. Samen met de bewoners kijken hoe industrie en wonen met elkaar kan bestaan.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Investeren in nieuwe vormen van burgerparticipatie. Zoals het steunen van initiatieven van bewoners en bedrijven voor het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in onze gemeente.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Ruim baan voor fietsers,
  • meer gebruik maken van de kennis van inwoners en bedrijven,
  • onze prachtige binnenstad meer verrijken met cultuur

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij een plek waar ik mijzelf kan zijn en mij zowel persoonlijk als professioneel kan ontwikkelen.

Wat is je favoriete boek (en waarom)?

An Officer and a Spy van Robert Harris. Een historisch politieke thriller over de Dreyfus affaire in het Frankrijk van eind 19e eeuw. Een van de grootste dwalingen in de moderne rechtspraak, voortkomend uit een corrupte legertop. Als lezer voel je de roep om gerechtigheid, een thema dat mij na aan het hart ligt.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?

Een muziekavond bij De Hip op de Brink. De Hip is recent vernieuwd en erg mooi geworden. De perfecte plek voor live optredens, dansen en een drankje drinken.