Jaap Terpstra

Beeld: Evert van der Worp


Als betrokken inwoner van Deventer heb ik me in het verleden ingezet als huurdersvertegenwoordiger bij een woningcorporatie. Als reisbegeleider met het Colmschate Ukraine Contact tweemaal met 24 jongeren naar de Oekraïne geweest. Daarna lid van de Adviesraad Sociaal Domein Deventer, een adviesraad van burgemeester en wethouders.

  • 61 jaar
  • Hilversum
  • Deventer
  • Hij/hem

De afgelopen 3 jaar heb ik met heel veel plezier met onze fractie meegelopen als specialist Sociaal Domein en penningmeester van de fractie.  Mijn inspanningen om de mantelzorgpas te behouden hebben geleid tot de Deventer Doet pas en recent de motie Zelfbewoningsplicht opgesteld.  Als raadslid wil ik me graag inzetten voor alle inwoners van onze mooie gemeente en met name werken aan rechtvaardige en adequate schuldhulpverlening, jeugdzorg en de wmo.